Super-rostliny

15.7.2016 |

Japonští vědci objevili jednoduchou genetickou modifikaci, která vede k mohutnějším a odolnějším rostlinám.

K objevu posloužil huseníček (Arabidopsis thaliana) jako modelová rostlina a modifikován byl PRR (pseudo-response regulator) gen, konkrétně PRR5-VP, který řídí biologické hodiny rostliny. Tyto biologické hodiny nesou zodpovědnost za načasování různorodých genetických, metabolických a fyziologických procesů v rostlině.

Po vložení modifikovaného genu PRR5-VP a jeho expresi došlo k pozdějšímu kvetení této geneticky modifikované (dále GM) rostliny, čímž se zajistila dvakrát větší biomasa i lepší odolnost vůči stresu.

Ve srovnání s kontrolními rostlinami dosahovaly GM rostliny výrazně lepších výsledků při vystavení jednodennímu mrazu (všechny kontrolní rostliny uhynuly, z GM rostlin pouze polovina) i 16ti dennímu suchu (téměř všechny kontrolní ne-GM rostliny uhynuly, oproti tomu všechny GM rostliny přežily).

Japonské poznatky mohou být využity v dalších cévnatých rostlinách, které nesou PRR geny, obzvláště pak u dlouhodenních jednoletých rostlin, z našich zemědělských plodin např. obiloviny, hořčice nebo salát.

 

Zdroj: http://pcp.oxfordjournals.org/content/57/5/1085.abstract?sid=ae025418-35ea-423f-a19c-1226e429f2ee