Snaha vědců z MIT o boj s dopady klimatických změn

5.9.2022 |

Výzkumníci různých zaměření z Massachusettského technologického institutu (MIT) spolupracují na snižování emisí způsobených zemědělstvím, na boji proti změně klimatu a na produkci zdravějších plodin. Tento multidisciplinární projekt s názvem "Revoluční zemědělství s nízkoemisními, odolnými plodinami" je jedním z pěti stěžejních vítězů soutěže Climate Grand Challenges, jejímž cílem je řešit složité klimatické výzvy a přinést včasná revoluční řešení.

"Výzkumnici našeho týmu se snaží řešit dva propojené problémy: zaprvé potřebu snížit emise skleníkových plynů produkovaných zemědělskými hnojivy; zadruhé skutečnost, že výnosy mnoha současných zemědělských plodin se budou snižovat v důsledku dopadů klimatických změn na metabolismus rostlin," uvedl Christopher Voigt, vedoucí projektu a profesor na katedře biologického inženýrství MIT.

"Realizujeme šest mezioborových projektů, z nichž každý je klíčový pro náš konečný cíl, kterým je vyvinout nízkoemisní metody hnojení rostlin, které jsou upraveny tak, aby byly odolnější a produktivnější v měnícím se klimatu," dodal.

Součástí projektu je hledání způsobů, jak přenést „samohnojivou“ schopnost luštěnin na obiloviny, aby se revolučně změnila udržitelnost produkce potravin.

 

Zdroj: