BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Snaha vědců z MIT o boj s dopady klimatických změn

Výzkumníci různých zaměření z Massachusettského technologického institutu (MIT) spolupracují na snižování emisí způsobených zemědělstvím, na boji proti změně klimatu a na produkci zdravějších plodin. Tento multidisciplinární projekt s názvem "Revoluční zemědělství s nízkoemisními, odolnými plodinami" je jedním z pěti stěžejních vítězů soutěže Climate Grand Challenges, jejímž cílem je řešit složité klimatické výzvy a přinést včasná revoluční řešení.

"Výzkumnici našeho týmu se snaží řešit dva propojené problémy: zaprvé potřebu snížit emise skleníkových plynů produkovaných zemědělskými hnojivy; zadruhé skutečnost, že výnosy mnoha současných zemědělských plodin se budou snižovat v důsledku dopadů klimatických změn na metabolismus rostlin," uvedl Christopher Voigt, vedoucí projektu a profesor na katedře biologického inženýrství MIT.

"Realizujeme šest mezioborových projektů, z nichž každý je klíčový pro náš konečný cíl, kterým je vyvinout nízkoemisní metody hnojení rostlin, které jsou upraveny tak, aby byly odolnější a produktivnější v měnícím se klimatu," dodal.

Součástí projektu je hledání způsobů, jak přenést „samohnojivou“ schopnost luštěnin na obiloviny, aby se revolučně změnila udržitelnost produkce potravin.

 

Zdroj:

 

Aktuálně


ZPRÁVA Z KONFERENCE
NBT - naděje v boji s klimatickou změnou


uspořádali jsme pro vás

NBT KONFERENCI

26.5. 2022 | BIOTRIN


NOVÁ
Databáze NBT plodin | BIOTRIN


uspořádali jsme pro vás
promítání filmu
WELL FED
s následnou diskuzí
Promítání Well fed ODLOŽENO na říjen

Top