Schvalování GM plodin ve světě: Norsko má nový zdroj Omega-3 oleje, Paraguay novou pšenici

2.10.2023 |

Schvalování nových geneticky modifikovaných (GM) organismů a produktů z nich probíhá po celém světě. Příkladem z nedávné doby jsou Norsko, které schválilo nový rostlinný zdroj omega-3 oleje, a Paraguay, která povolila pěstování nové GM pšenice.

Naši cestu po světě začneme v Norsku, kde byl na konci června 2023 schválen nový zdroj omega-3 mastných kyselin v podobě produktu Aquaterra®. Tento olej je z  GM řepky olejné (Brassica napus) od firmy Nuseed®. Olej je určen jako potrava pro ryby na akvaponických farmách, jimž oproti mořským rybám chybí právě omega-3 mastné kyseliny. To se podepisuje na jejich vývoji a následně i kvalitě masa. Výše zmiňovaná modifikovaná řepka je první rostlinou, která může poskytovat olej bohatý na omega-3 mastné kyseliny a snížit tak postupně tlak na výlov mořských ryb.

K rizikům spojeným s využitím oleje Aquaterra se vyjádřil Norský vědecký výbor pro potraviny a životní prostředí (VKM) a vyhodnotil, že jeho využívání nevede ke zvýšení rizika pro krmené ryby ani pro prostředí, ve kterém se nacházejí, ve srovnání s běžným krmivem. Řepka obsahuje gen pro rezistenci k herbicidu glufosinátu. Jeho využívání je v Norsku i ve zbytku EU zakázáno a bude důsledně kontrolováno, jestli v oleji nejsou zbytky tohoto herbicidu.

Ze severských moří se přesuneme do rozpálené Paraguaye. Zde byl schválen nový druh GM pšenice (Triticum aestivum) označované HB4® od firmy Bioceres S.A. Výhodou této varianty pšenice je odolnost proti zhoršeným podmínkám prostředí. Hlavním znakem je vyšší tolerance sucha, které sužuje některé oblasti Paraguaye. Krom toho obsahuje gen pro toleranci herbicidů na bázi glufosinátu, který na rozdíl od EU není v Paraguay zakázán - po postřiku tak z pole zmizí plevel a jiné nechtěné rostliny a zvýší se tím výnos pšenice. HB4 pšenice je povolena již v 10 státech, mezi něž patří USA, Brazílie nebo Austrálie.

S přihlédnutím k tomuto faktu a k nově vypracovaným studiím provedenými Institutem zemědělských biotechnologií (INBIO), v nichž nebyla prokázána žádná enviromentální a zdravotní rizika, byla pšenice schválena.

Tyto dva příklady nám dokládají možnou, alespoň částečnou adaptaci na podmínky ovlivněné globální změnou klimatu, ať už se jedná o úbytek mořských ryb a nutnou adaptaci vodních farem nebo zvyšující se teploty na opačné straně světa a potřebu pěstování odolných plodin.

 

Zdroje: