BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Schvalování GM plodin v EU je výrazně delší a dražší

To je hlavní poselství nově vydaného informačního letáku EuropaBio "Pricing innovation out of the EU - Counting the costs of GMO authorisations".

Informační leták mj. poukazuje na paradoxní situaci, kdy valná většina pěstitelů v EU de facto nemá přístup k pěstování geneticky modifikovaných (GM) plodin, přesto je na nich Evropa závislá. EU totiž patří mezi největší světové dovozce GM komodit. Například GM sója, která se každoročně do EU doveze, váží stejně jako celá populace v EU.

Než se GM plodiny dostanou na evropský trh, procházejí zevrubným a finančně nákladným procesem posouzení bezpečnosti z hlediska zdraví lidí a zvířat i z pohledu dopadů na životní prostředí. Informační leták uvádí, že povolení pro dovoz nového GMO do EU trvá cca 6 let a stojí 11 - 16,7 mil. EUR. Navíc, systém pro schvalování pěstování GM plodin v EU je zcela nefunkční. Aktuálně jedinou GM plodinou povolenou pro pěstování v EU je Bt kukuřice MON810, která dostala zelenou před více než 20 lety.

Délka schvalovacího procesu u GMO je nesrovnatelně delší než u jiných produktů, regulovaných v EU. Například schválení nového léku pro humánní medicínu je sedmkrát rychlejší. Není tedy divu, že vědecko-výzkumné instituce, investoři a firmy v oblasti GMO upustili od mnoha projektů chystaných pro realizaci v EU a přesouvají své aktivity do jiných částí světa.

Informační leták je dostupný na internetových stránkách EuropaBio, případně jej můžete přímo stáhnout ve formátu .pdf v záhlaví tohoto článku.

 

Zdroj:

https://www.europabio.org/agricultural-biotech/publications/pricing-innovation-out-eu

 

Aktuálně

BIOTRIN MĚNÍ LOGO


NOVÉ ČÍSLO BULLETINU SVĚT BIOTECHNOLOGIÍ

VESMÍRNÉ BIOTECHNOLOGIE


uspořádali jsme pro vás

SEMINÁŘ

VESMÍRNÉ BIOTECHNOLOGIE

Záznam a podcast jsou dostupné na YouTubeZPRÁVA Z KONFERENCE
NBT - naděje v boji s klimatickou změnou


uspořádali jsme pro vás

NBT KONFERENCI

26.5. 2022 | BIOTRIN 

 

Top