Rostlinný hormon MeJA jako nový způsob komunikace mezi rostlinami a bakteriemi

4.3.2024 | Kristýna Kliková

Skupina vědců pod vedením docenta Swarupa ze Singapurské národní univerzity objevila v rámci dlouholeté studie novou skupinu mikrobiálních látek, které posilují vzájemnou spolupráci mezi plodinami a mikroorganismy v zemědělství. Během této studie vědci zjistili, že rostlinný hormon methyljasmonát (MeJA) má pozitivní vliv na růst rostlin, a tím na produktivitu zemědělských plodin, a to až o 30 %.

MeJA je těkavá organická látka, kterou rostliny uvolňují ze svých podzemních částí v období stresu, což jim umožňuje komunikovat s okolními vrstvami mikroorganismů usazenými v půdě, často ve formě biofilmu. Tato komunikace mezi rostlinami a mikroby v rhizosféře (v kořenech) je zprostředkována těkavými organickými látkami. 

Proces působení MeJA spočívá v jeho uvolňování kořeny rostlin do půdy v těkavé formě, což spouští a posiluje tvorbu biofilmu u bakterií v různých vzdálenostech od kořenů rostlin. Bakterie v biofilmu uvolňují do prostředí další těkavé sloučeniny, které pozitivně ovlivňují růst až o 30 %. MeJA patří k tzv. agromikrobiálním látkám, které podporují růst rostlin, prevenci chorob a fixaci dusíku. Taktéž se podílejí na udržování úrodnosti půdy rozkladem organické hmoty, recyklací živin a tvorbou humusu, který zadržuje vlhkost.

V současné době se skupina doc. Swarupa zaměřuje na přesnou chemickou povahou dalších sloučenin uvolňovaných půdní mikrobiotou, které stimulují růst plodin. Využití bakterií současně zvyšuje nejen produktivitu plodin, ale také snižuje potřebu syntetických vstupů do zemědělských postupů. S ohledem na stále rostoucí populaci lidí na světě je objev těchto mikrobiálních látek klíčovým prvkem pro zajištění dostatku potravin a pro potravinovou bezpečnost. Docent Swarup sám považuje tento objev za důležitý zejména právě pro udržitelné zemědělství, protože změna klimatu, degradace půdy nebo extrémní výkyvy počasí výrazně ovlivňují zemědělskou produktivitu. Agromikrobiální látky se tak stávají slibnou strategií pro udržitelné zemědělství do budoucna. 
 

Zdroje: