První geneticky upravené tele odolné vůči bovinnímu virovému průjmu

10.7.2023 |

Vědecký tým složený z odborníků Zemědělské výzkumné služby Ministerstva zemědělství Spojených států amerických (USDA ARS), Univerzity Nebraska-Lincoln (UNL), Univerzity Kentucky a průmyslových partnerů Acceligen a Recombinetics, Inc. úspěšně vyvinul první geneticky modifikované tele, které je odolné vůči viru bovinnímu virovému průjmu (BVDV). 

BVDV je jeden z nejvýznamnějších virů ovlivňujících zdraví skotu po celém světě. Poprvé byl identifikován již ve 40. letech 20. století a přestože jsou vakcíny dostupné více než 50 let, zůstává jeho kontrola kvůli proměnlivé povaze a výskytu vysoce virulentních kmenů problémem. Americký zemědělský sektor tak stále ztrácí miliardy dolarů ročně. 

Pro lidi virus BVDV nebezpečný není, avšak v populaci skotu je velmi nakažlivý a může způsobovat závažné respirační a střevní onemocnění. Katastrofální dopady může mít zejména u březích krav, kde může infikovat plod, vyvolávat spontánní potraty a snižovat porodnost. Navíc, pokud plod infekci přežije, stává se nosičem viru po celý život a přispívá tak k jeho šíření mezi další jedince. 

V posledních 20 letech vědci objevili hlavní buněčný receptor (CD46) a jeho oblast, na kterou se virus váže. V nedávné studii se jim podařilo editací genů upravit toto vazebné místo receptoru tak, aby se virus nevázal a zároveň byly zachovány všechny jeho běžné funkce. Nejprve bylo vše testováno na buněčných kulturách a po dosažení slibných výsledků společnost Acceligen upravila kožní buňky skotu s cílem vyvinout embrya nesoucí pozměněný gen. Tato embrya byla následně transplantována do náhradních krav, aby se ověřilo, zda tento přístup může účinně snížit infekci virem BVDV také u živých zvířat.

První tele s geneticky upraveným receptorem CD46, kterému bylo dáno jméno Ginger, se narodilo 19. července 2021. Tele Ginger bylo v průběhu následujících několika měsíců pečlivě sledováno a ukázalo se, že je zdravé. Poté bylo ustájeno s teletem infikovaným BVDV. Buňky Ginger prokázaly výrazně sníženou citlivost vůči BVDV a u telete nebyly zaznamenány žádné zdravotní komplikace. Vědci budou nadále sledovat zdravotní stav Ginger a také její schopnost porodit a odchovat vlastní telata. Pokud se ukáže, že genetická úprava je úspěšná, může potenciálně přispět ke snížení používání antimikrobiálních látek v chovu skotu a tím pomoci řešit problém antimikrobiální rezistence

 

Zdroje: