Program konference „Nové techniky šlechtění (NBT) - naděje v boji s klimatickou změnou“

11.4.2022 |

Biotrin, z.s. pořádá společně s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze (VŠCHT) konferenci zaměřenou na téma nových technik šlechtění a jejich potenciálu pro boj s klimatickou změnou. Akce se koná ve čtvrtek 26. května 2022 v prostorách VŠCHT pod názvem „Nové techniky šlechtění (NBT) – naděje v boji s klimatickou změnou“.
 
Cílem konference je seznámit účastníky s potenciálem NBT pro řešení i prevenci dopadů klimatických změn. Přednesena budou následující témata:
  • Novinky ze světa GMO – Mgr. Aleš Pečinka, Ph.D. (Ústav experimentální botaniky AV ČR v Olomouci)
  • Organisms modified by New Genomic Techniques: database, trends and detection methods – Dr. Frédéric Debode (Walloon Agricultural Research Center v Belgii)
  • NBT v širších souvislostech – RNDr. Slavomír Rakouský, CSc. (Přírodovědecká fakulta JU v Českých Budějovicích)
  • Genetické modifikace na rozhraní základního a aplikovaného výzkumu – RNDr. Roman Hobza, Ph.D. (Biofyzikální ústav AV ČR v Brně)
  • Editace genomu pomocí rostlinných virů – Mgr. Tomáš Moravec, Ph.D. (Ústav experimentální botaniky AV ČR v Praze)
Bližší informace o přednášejících naleznete v programu (ke stažení níže) a pozvánce. Konference je pořádána s podporou CropLife Europe a Potravinářské komory ČR.
 
Vstup na konferenci je zdarma, z důvodu omezené kapacity sálu je však nutná online registrace. Ta probíhá prostřednictvím emailu info@biotrin.cz, na který oznámíte svoji plánovanou účast, a to do 15. května 2022.