Konference o potenciálu nových technik šlechtění v boji s klimatickou změnou

24.2.2022 |

Pozvánka na akci

Biotrin, z.s. pořádá společně s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze (VŠCHT) konferenci zaměřenou na téma nových technik šlechtění a jejich potenciálu pro boj s klimatickou změnou. Akce se koná ve čtvrtek 26. května 2022 v prostorách VŠCHT pod názvem „Nové techniky šlechtění (NBT) – naděje v boji s klimatickou změnou“.

Jak sám název naznačuje, cílem konference je seznámit účastníky s potenciálem nových technik šlechtění rostlin (dále NBT) pro řešení i prevenci dopadů klimatických změn. Představeny budou mj. projekty v oblasti výzkumu NBT v ČR a praktické zkušenosti s NBT ze zahraničí.

Konference navazuje na předchozí, úspěšnou konferenci „NBTs - hope for agriculture and food chain“, kterou jsme pořádali v roce 2018.

Konference je pořádána s podporou CropLife Europe a Potravinářské komory ČR.

Vstup na konferenci je volný, z důvodu omezené kapacity sálu je však nutná online registrace. Ta probíhá prostřednictvím emailu info@biotrin.cz, na který oznámíte svoji plánovanou účast, a to do 15. května 2022.

Během dubna bude rozeslán program konference. Pozvánka na konferenci je ke stažení zde: