Program konference o nových technikách šlechtění

13.9.2018 |

Biotrin, z.s. pořádá společně s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze (VŠCHT) konferenci zaměřenou na téma nových technik šlechtění rostlin. Akce se koná 13. září 2018 v prostorách VŠCHT pod názvem "New Breeding Techniques (NBT) - Hope for Agriculture and Food Chain", tj. "Nové techniky šlechtění (NBT) - naděje pro zemědělství a potravinový řetězec". 

Cílem konference je seznámit účastníky s potenciálem nových technik šlechtění rostlin (dále NBT) pro zemědělství a potravinový řetězec. Přednesena budou následující témata:

  • Pohled na NOVÉ techniky šlechtění - prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc. (Přírodovědecká fakulta UK v Praze)
  • Významná role inovací ve šlechtění rostlin pro semenářský sektor EU - Dr. Petra Jorasch (Evropská semenářská asociace - ESA)
  • Genetické vylepšení mikrobů, rostlin a zvířat na počátku dvacátého prvního století, klíč k inovacím v zemědělství - Dr. Ervin Balázs (Maďarská akademie věd)
  • Vývoj zdravějších potravin prostřednictvím úprav genomu - Dr. Shaun Curtin (Calyxt)
  • Využití NBT v současných šlechtitelských programech v České republice - Mgr. Tomáš Moravec, Ph.D. (Ústav experimentální botaniky AV ČR)

Bližší informace k přednášejícím naleznete v pozvánce s programem ke stažení níže. Konference je pořádána s podporou EuropaBio a Velvyslanectví USA v ČR. S ohledem na zvýšený zájem českých účastníků proběhne konference v anglickém i českém jazyce - je zajištěno simultánní tlumočení.

Vstup na konferenci je volný, z důvodu omezené kapacity sálu je však nutná online registrace. Ta probíhá prostřednictvím emailu info@biotrin.cz, na který oznámíte svoji plánovanou účast. Registrace byla prodloužena do 31. srpna 2018.

Zde jsou ke stažení obě verze pozvánky s programem - česká i anglická: