Přes překážky ke hvězdám

20.2.2023 |

Společná práce Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) a Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) dosáhla prvního milníku v podobě úspěšného vyslání semínek do vesmíru, a to do destinace Mezinárodní vesmírné stanice. Huseníček a čirok zahájili svůj tříměsíční pobyt na vesmírné stanici v naději, že výsledky tohoto experimentu budou přínosem pro tvorbu nových a více odolných plodin za účelem zvýšení jejich výtěžnosti a odolnosti.

Huseníček je často využíván v genetických experimentech, čirok je hojně využíván pro produkci potravin, krmiv a ethanolu. Obě rostliny jsou tak významné jiným způsobem a jsou vhodnými modelovými organismy pro vesmírné experimenty. Semena rostlin budou vystavena vnějším a vnitřním podmínkám převládajícím ve vesmíru, a to především mikrogravitaci, kosmickému záření a extrémně nízkým teplotám.

Probíhající experiment navazuje na takřka šedesátiletou zkušenost spojení FAO a IAEA za účelem zkoumání mutací u rostlin. Díky této spolupráci bylo vytvořeno více než 210 druhů rostlin, u nichž bylo využito indukované genetické variace a křížení mutací. Tyto rostliny byly posléze využívány ve více než 70 zemích světa.

Na základě pozorování Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) panuje předpoklad, že stabilita světových zásob potravin se bude v budoucnosti snižovat, což bude mít velký vliv na světovou populaci. Výsledky tohoto experimentu budou užitečné pro lepší pochopení mutací rostlin indukovaných ve vesmíru (rovněž známo jako technika vesmírné mutageneze) a pomohou identifikovat nové odrůdy schopné přizpůsobit se měnícím se suchozemským podmínkám spojeným se změnou klimatu planety Země.

 

Zdroje: