Praktické otázky v oblasti GMO

22.1.2018 |

Ke konci minulého roku proběhlo 8. setkání evropských poradních komisí pro GMO (8th Meeting of the European Advisory Committees on Biosafety - MEACB 2017). Tyto akce se konají přibližně každé dva roky, loňská proběhla 23. – 24. listopadu v belgickém Liège za účasti odborníků z 16 evropských zemí (včetně ČR), představitelů Evropské komise a Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA).

Setkání jsou příležitostí k výměně zkušeností a otevřeným diskusím o problémech, které odborníci musí v souvislosti s aktuálním rozvojem biotechnologií řešit, jak z pohledu vědců, tak z hlediska odborných poradců pracujících pro státní úřady.

MEACB 2017 pokrývalo široké spektrum použití GMO, společným jmenovatelem přednášek a diskusí byly nové možnosti biotechnologií a s nimi související změny v hodnocení a řízení rizik.

Praktické otázky, které se dnes řeší v oblasti GMO, odrážejí následující témata prezentací:

 • Klinická studie nové vakcíny proti obrně, obsahující atenuovaný GM virus, prováděná v podmínkách uzavřeného nakládání s GMO;
 • Zajištění bezpečnosti uzavřeného nakládání s GMO;
 • Hodnocení rizik pro životní prostředí u léčiv obsahujících GMO – Nové postupy, nové otázky;
 • Do jaké míry je mutagenní transformace rostlin pomocí Agrobacterium tumefaciens? Sekvenování celého genomu GM rostlin;
 • Jak posuzovat bezpečnost nových odrůd rostlin v budoucích letech? (metodika omic, projekt GRACE);
 • RNAi GM plodiny jako nástroj boje proti škůdcům: aspekty biologické bezpečnosti a hodnocení rizika;
 • Nové úkoly pro hodnocení rizika a pro legislativu v důsledku vývoje biotechnologií (podklady pro diskusi);
 • Vakcíny obsahující DNA plazmidy: posouzení možné integrace do genomu a hodnocení rizik (příklad, kdy EFSA posuzoval DNA vakcínu pro lososy);
 • Rizika, která je nutno vzít v úvahu při stále častějším použití herpesvirových vektorů v biomedicíně (klinické studie s GM herpesviry);
 • CADIMA – volně dostupný nástroj a databáze pro lepší transparentnost a syntézu údajů o účincích GM plodin (databáze CADIMA je jeden z výstupů projektu GRACE);
 • Hodnocení a řízení rizik u organismů modifikovaných technikou gene drive;
 • Co nabízí xenobiologie?
 • Hodnocení rizik pro životní prostředí možného uvolnění GM komárů na karibském ostrově Saba (žádost firmy Oxitec).

 

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí