BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Pozitivní dopady šlechtění rostlin v EU

Nové způsoby šlechtění rostlin mají značně pozitivní dopad na evropské zemědělství. To je výsledkem studie „The Economic, Social and Environment Value of Plant Breeding in the European Union“, kterou zpracovala organizace Hffa Research GmbH pro Evropskou technologickou platformu "Plants for the future".

Podle studie přineslo šlechtění rostlin za posledních 15 let zvýšení potravinové soběstačnosti EU, zajištění příjmů zemědělcům, udržení cen potravin na nižší úrovni a zaměstnanost. Díky šlechtění rostlin vydělává 1,2 milionu zemědělců v průměru o 7,000 EUR ročně více.

Šlechtění rostlin se tedy podílí na tvorbě ekonomické prosperity EU a současně má kladný dopad na životní prostředí. V uplynulých 15 letech bylo do ovzduší uvolněno o 3,4 miliardy tun oxidu uhličitého méně. Pokrok ve šlechtění rostlin také významně přispěl k ochraně biodiverzity a omezení vody použité v zemědělství.

Mimo zmíněné přínosy však studie zároveň upozorňuje na nejistou budoucnost inovativních metod šlechtění v EU. Jelikož tato oblast je v současné době značně politizována a vývoj klíčových témat (jako jsou např. genové zdroje, GMO nebo nové techniky šlechtění) je nepředvídatelný.

Autoři studie tak apelují na EU, aby v oblasti šlechtění rostlin vytvářela právní předpisy založené na vědeckých poznatcích, a umožnila tak dosáhnout i do budoucna dalších přínosů pro ekonomiku, životní prostředí a potravinovou bezpečnost v EU.

 

Zdroj: http://www.bspb.co.uk/sg_userfiles/BSPB_Plant_Breeding_Matters_Spring_2016.pdf

 

Aktuálně

BIOTRIN MĚNÍ LOGO


NOVÉ ČÍSLO BULLETINU SVĚT BIOTECHNOLOGIÍ

VESMÍRNÉ BIOTECHNOLOGIE


uspořádali jsme pro vás

SEMINÁŘ

VESMÍRNÉ BIOTECHNOLOGIE

Záznam a podcast jsou dostupné na YouTubeZPRÁVA Z KONFERENCE
NBT - naděje v boji s klimatickou změnou


uspořádali jsme pro vás

NBT KONFERENCI

26.5. 2022 | BIOTRIN 

 

Top