Potraviny a spotřebitel

Téma biotechnologií úzce souvisí s tématem potravin a jejich konzumentů - spotřebitelů. Proto i BIOTRIN na tuto problematiku zaměřuje svoji pozornost.

Nejen, že o potravinách nového typu i postojích spotřebitelů k nim pravidelně informuje na svých stránkách, ale také aktivně spolupracuje s Potravinářskou komorou ČR (PK ČR) prostřednictvím její organizační složky České technologické platformy pro potraviny (ČTPP).

BIOTRIN je členem pracovní skupiny a výboru "Bezpečnost potravin a důvěra spotřebitele" ČTPP PK ČR. 

BIOTRIN také spolupracoval na vydání publikací PK ČR s potravinářskou tématikou:

Webové novinky BIOTRINu zaměřené na téma potravin a spotřebitelů najdete v sekcích: