Nanotechnologie v potravinářství

Nanotechnologie v potravinářstvíNanotechnologie se řadí k jedněm z nejčastěji diskutovaných technologií současnosti. Jako nanotechnologie se obecně označuje vědní obor výzkumu a vývoje, který se zabývá cíleným vytvářením a využíváním struk tur materiálů v měřítku několika nanometrů alespoň v jednom rozměru (0,1-100 nm). Konstrukčními prvky nanotechnologie jsou molekuly a dokonce i samotné atomy.

Záměrem této publikace je podat stručný přehled o současném vývoji v oblasti využití nanotechnologie v potravinářství a seznámit s potenciálními aplikacemi nanotechnologie v potravinářském sektoru. výhody této technologie jsou známy. vzhledem k tomu, že z pohledu legislativy eu se jedná o novou kategorii technologie výroby - tzv. „novel food“, je nezbytné schválení evropské komise. K udělení schválení je nutno předložit mj. i dlouhodobé studie prokazující bezpečnost použití pro lidský organismus, zejména z pohledu dlouhodobé konzumace. potravina nebo její složka vyskytující se v podobě umělých nanomateriálů musí být jasně označena – v závorce za složkou slovem „nano“. v době přípravy této příručky nebyl schválen v rámci eu žádný produkt nanotechnologie pro přímou konzumaci.

Autor

  • ing. Alexandra Kvasničková