Potrava z transgenních rostlin je "Frankensteinská potrava"

Tento název vymysleli demagogové, kteří spoléhají na to, že původní film o Frankensteinovi už málokdo viděl. Frankenstein v imaginaci tvůrců filmu vytvořil syntetického člověka elektrickými výboji, snad i chemikáliemi, tedy fyzikálními a chemickými vlivy - ne genetikou. Název by proto spíše patřil plodinám získaným ozářením.