PF 2021

23.12.2020 |

Letošní rok byl specifický.

Slova "COVID-19", "koronavirus" a "SARS-CoV-2" se staly běžnou součástí našich slovníků, a ani BIOTRIN nebyl výjimkou - zavedli jsme novou informační sekci "COVID-19" v rámci webových novinek. Naši čtenáři tak pravidelně dostávali informace o koronaviru a boji proti němu z pohledu biotechnologií.

Fenomén letošního roku narušil nejedny pracovní (i osobní) plány, některé další však díky němu vznikly, a byly dokonce i zrealizovány.

BIOTRIN např. začátkem roku započal s intenzívními přípravami propagace a promítání filmu WELL FED v ČR, které se původně mělo uskutečnit v dubnu letošního roku. Nakonec jsme, bohužel, museli termín dvakrát odložit. Aktuálně počítáme s tím, že promítání proběhne 19. května příštího roku. Pevně doufáme, že se to tentokrát podaří, vždyť platí: do třetice všeho dobrého!

O co méně jsme se mohli navzájem potkávat, o to více času bylo na komunikaci a práci "on-line". A tak se, mimo pravidelného vydávání novinek na našem webu, podařilo letos připravit dvě publikace:

- brožuru „Příklady rostlin vyšlechtěných s pomocí nových technik šlechtění – CRISPR, TALEN“ a

- texty pro publikaci Ministerstva zemědělství "Moderní biotechnologie v kostce: výzkum a zemědělská praxe" - ta by měla sloužit jako příručka pro pěstitele, zpracovatele a další uživatele geneticky modifikovaných plodin a jejich produktů, včetně produktů nových technik šlechtění; její vydání se očekává do konce letošního roku.

Navíc jsme nově na stránky BIOTRINu umístili přehled laboratoří, které se v ČR zabývají detekcí GMO, a podporovali studentskou EU petici občanské iniciativy "Grow scientific progress: crops matter!", volající po pragmatickém přístupu ke GMO v EU, založeném na vědě.

Nebylo toho málo a my již nyní vyhlížíme další, na biotechnologie bohatý a snad již také epidemiologicky příznivější rok 2021!

Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a vše dobré v novém roce 2021, zejména zdraví!

BIOTRIN, z.s.