BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Petice za změnu legislativy GMO v EU

Nelíbí se Vám stávající nepřiměřeně přísná až restriktivní pravidla pro geneticky modifikované organismy (GMO), resp. nové techniky šlechtění (NBT) v EU? PODPOŘTE SVÝM PODPISEM občanskou iniciativu "Grow scientific progress: crops matter!". Čas na Vaši podporu je (opětovně prodloužen) do 25. 7. 2021.

 

Přímý odkaz na petici:

https://eci.ec.europa.eu/011/public/#/screen/home

(k úspěšnému "podepsání" petice je potřeba číslo občanského průkazu nebo pasu)

 

O tématu toho moc nevím a/nebo mě příliš nezajímá, proč bych měl petici i tak podepsat?! Podívejte se na náš stručný INFO-leták o petici.

 

 

Chci vědět více o organizátorech a pozadí petice:

"Grow scientific progress: crops matter!" je občanská EU iniciativa, která má jasný cíl: změnit GMO legislativu v EU.

S občanskou iniciativou na evropské úrovni přišli studenti magisterského studia z osmi různých zemí EU, kteří se setkali při studiu na holandské univerzitě ve Wageningenu. Studenti, jejichž předmětem zájmu jsou bezpečnost potravin, potravinářské právo, environmentální otázky, rostlinná biologie, ekonomie a biotechnologie spojili své síly, aby donutili Evropskou komisi k akci. Proto založili výše zmiňovanou občanskou iniciativu, která byla dne 25.7.2019 registrována EK. Více o registraci a aktuálním stavu iniciativy zde.

Zástupci studentské iniciativy označují stávající GMO legislativu v EU za zastaralou; na mysli mají zejména Směrnici 2001/18. Požadují vylepšení definic i jejich další doplnění a zjednodušení schvalovacího procesu pro nové techniky šlechtění, jejichž produkty neobsahují rekombinantní DNA jako např. u transgenních organismů.

Studenti stručně a jasně vysvětlují, proč přišli s občanskou iniciativou (dokument Annex - grow scientific progress crops matter!.pdf) i sami nabízejí konkrétní návrhy na změnu EU Směrnice 2001/18 (dokument Legal draft - grow scientific progress crops matter!.pdf).

Podpořit změnu může každý (dospělý) občan EU, a to prostřednictvím petice zmiňované iniciativy, která byla registrována Evropskou komisí (EK) v souladu s EU Nařízením 211/2011.

Sběr podpůrných prohlášení - podpisů občanů EU - probíhá po dobu jednoho roku (původní termín byl 25.7.2020 - kvůli epidemii prodlouženo do 25. 1. 2021, následně do 25. 4. 2021 a nejnověji do 25. 7. 2021) a je potřeba získat alespoň jeden milion podpisů napříč EU. Pokud se to povede, Komise rozhodne, jaká následná opatření se ve věci učiní.

Petice studentů tak navazuje na snahu koalice 14 členských států EU změnit GMO legislativu, o které jsme informovali v předchozím článku "Členské státy chtějí novou legislativu GMO".

 

Zdroje:

https://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2019/000012

https://www.growscientificprogress.org/

 

INFO-leták o petici: 

Aktuálně

​POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

VESMÍRNÉ BIOTECHNOLOGIEZPRÁVA Z KONFERENCE
NBT - naděje v boji s klimatickou změnou


uspořádali jsme pro vás

NBT KONFERENCI

26.5. 2022 | BIOTRIN


NOVÁ
Databáze NBT plodin | BIOTRIN

Top