BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Pěstování GM plodin a používání glyfosátu může snížit uhlíkovou stopu

Studie provedená v kanadské provincii Saskatchewan potvrdila, že pěstování geneticky modifikovaných (GM) plodin, zejména plodin tolerantních k herbicidům, a doplňkové použití glyfosátu zvýšilo sekvestraci čili ukládání uhlíku. Autoři ve své publikaci uvedli, že státy, které zakazují GM plodiny a omezují používání glyfosátu, vedou politiku, která nepřispívá k udržitelnému zemědělství.

Cílem studie bylo prozkoumat, jak způsob hospodaření ovlivňuje zemědělskou půdu v dané oblasti. Byla porovnávána kontrola plevele soustavným obděláváním půdy orbou pomocí tzv. nulového zpracování půdy a řízeným systémem způsobujícím minimální narušení půdy. Vědci použili CENTURY Model k odhadu sekvestrace uhlíku v analyzované oblasti. Tento model je používán pro simulaci dynamiky uhlíku a živin pro různé typy ekosystémů, včetně zemědělských ploch.

Odstranění orby a zavedení nových metod obdělávání půdy způsobujících její minimální narušení umožnuje sázení plodin tolerantních k herbicidům a používání glyfosátu, což vedlo ke snížení množství uhlíku uvolňovaného při kontinuální produkci plodin. Výsledky ukázaly, že se zemědělská půda změnila z významného zdroje emisí uhlíku v půdu, která přispívá k jeho sekvestraci. Získané údaje dále naznačují, že GM plodiny tolerantní k herbicidům a používání glyfosátu byly jednou z příčin zvýšené sekvestrace uhlíku v půdě.

Tato zjištění ukazují, že farmáři ze Saskatchewanu snižují uhlíkovou stopu své činnosti a přispívají k dosažení klimatických cílů vytyčených Kanadou. 

 

Zdroje:

 

Aktuálně


ZPRÁVA Z KONFERENCE
NBT - naděje v boji s klimatickou změnou


uspořádali jsme pro vás

NBT KONFERENCI

26.5. 2022 | BIOTRIN


NOVÁ
Databáze NBT plodin | BIOTRIN


uspořádali jsme pro vás
promítání filmu
WELL FED
s následnou diskuzí
Promítání Well fed ODLOŽENO na říjen

Top