Perspektivy transgenních prasat

16.9.2019 |

Z českých médií

Týdeník Zemědělec (v čísle 35/2019 z 26. 8. 2019 na str. 40) přináší přehledné informace o možnostech genově upravených prasat, a to v článku "Perspektivy transgenních prasat", jehož autorem je Ing. Jaroslav Smital, Ph.D. z Velkých Opatovic.

Článek poukazuje na to, že první transgenní prasata byla vytvořena již před více než 30 lety a exprimovala lidský růstový hormon. Od té doby došlo k revolučnímu pokroku v biotechnologiích živočichů zacílených na produkci transgenních a genově editovaných zvířat pro biomedicínské a zemědělské účely.

V článku jsou popsány konkrétní metody šlechtění i výsledné projevy u genově upravených prasat. Kromě transgenoze jsou uvedeny i technologie rekombinantní DNA či editace genů u prasat. Různými šlechtitelskými cestami lze dosáhnout požadovaných vlastností u těchto hospodářsky významných zvířat, článek uvádí např.:

  • intenzivní růst svalové hmoty, zvířata s dvojitým svalnatým fenotypem
  • vysoká konverze krmiva
  • syntéza proteinu s nutriční aplikací
  • snížené vylučování dusíku do životního prostředí, snížení odpadu při vylučování
  • dárcovství orgánů, modely onemocnění u lidí, bioreaktory
  • odolnost vůči nemocem, ochrana před chladem
  • snížená hmotnost špeku a zvýšený výtěžek libové svaloviny
  • snížení nákladů na chov prasat.

Pozitivních výsledků při genové úpravě prasat je mnoho, významným nedostatkem současných technologií je však vysoký výskyt úhynů před narozením a před odstavem. Tyto problémy spojené s mimořádně vysokými náklady musí být překonány, než bude možné používat genově upravená prasat ve výrobním zemědělství.

Článek je mj. dostupný elektronicky zde: http://infopigs.blogspot.com/2019/09/transgenni-prasata.html.

 

Zdroj: Zemědělec, č. 35/2019 ze dne 26. srpna 2019, str. 40