Patent rychleji, ale za jakou cenu…

27.3.2017 |

Evropský patentový úřad (European Patent Office - EPO) se rozhodl zkrátit čas věnovaný přezkoumání přihlášených produktů k patentování ze současných 56 na 12 měsíců.

Říkáte si, že se konečně některé evropské úřady začínají zbavovat přebytečné byrokracie a všichni, kterých se to týká, mohou jásat. Opak je, zdá se, pravdou. Vědecké instituce, farmakologické a menší biotechnologické firmy se obávají snížení počtu podaných patentů a také poklesu zájmu ze strany investorů.

Jejich obavy jsou zřejmější, když nahlédneme do zákulisí podávání přihlášek patentů. Žádost o patentování produktu instituce podává v jeho rané fázi vývoje. V následujících měsících či spíše letech se produkt mění, přizpůsobuje, vylepšuje tak, aby získal povolení k uvedení na trh, ale také oslovil cílovou skupinu spotřebitelů. Například proces od samotné myšlenky uvedení léku na trh běžně trvá 10 – 15 let. Dosažení tohoto cíle ale není jisté. Až 90 % léků ucházejících se o uvedení na trh není nakonec povoleno.

Biotechnologické firmy jsou nuceny podat přihlášku k patentování v době, kdy jsou léky teprve na začátku vývoje. Ani po 12 měsících není jejich vývoj zdaleka u konce. Je tedy nežádoucí zakonzervovat produkt patentem v této fázi vývoje.

Na udělení patentu se rozhodně nespěchá také z dalších důvodů. Už jen samotné podání přihlášky k patentování je velice nákladné. Kromě této investice musí instituce/firma platit tzv. udržovací poplatky, aby patent zůstal v platnosti. Tyto administrativní poplatky horentně navyšují celkové náklady na vývoj produktu. Následkem toho může instituce/firma od dalšího vývoje produktu ustoupit. Dalším scénářem je, že investoři se již od počátku nebudou chtít do finančně nákladné a rizikové investice pustit.

Původně chvályhodný zájem EPO udělit patenty rychleji tak nakonec povede k vysokým nákladům pro vědecké instituce a vysílá negativní signál pro investory.

 

Zdroj:

http://european-biotechnology.com/up-to-date/news-and-stories/news/biotechs-concerned-over-epo-rules.html

http://european-biotechnology.com/up-to-date/news-and-stories/news/epo-rules-threaten-biotech-industry.html?L=0&cHash=d9a989c1233feb3a74ad0c892ce669e3

http://www.vynalez-patent.cz/udrzovaci-poplatky