BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Olomoučtí vědci se podíleli na rozluštění dědičného kódu žita

Z českých médií (potravinyav21.cz)

Mezinárodnímu vědeckému týmu, pod vedením německého Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung, se podařilo rozluštit genetickou informaci žita. Na výzkumu se podíleli také olomoučtí vědci z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR, v. v. i. 

Objev, o kterém informuje prestižní vědecký časopis Nature Genetics, poslouží vědcům i šlechtitelům, kteří díky němu budou moci rychleji šlechtit odrůdy žita s lepšími vlastnostmi.

Více na https://www.potravinyav21.cz/olomoucti-vedci-se-podileli-na-rozlusteni-dedicneho-kodu-zita/

Aktuálně

NOVÁ publikace


sběr podpisů
PETICE 
opět prodloužen do
25. 7. 2021


21. října 2021
Promítání Well fed ODLOŽENO na říjen  

Top