BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Objev genů ovlivňujících výnosy a obsah bílkovin v pšenici

Pšenice setá (Triticum aestivum) je celosvětově jednou z nejčastěji pěstovaných plodin. Jelikož konzumace pšeničného zrna pokrývá přibližně 20 % celkového množství bílkovin spotřebovaných ve světě, je žádoucí, aby byly výnosy i obsah bílkovin v zrnech co nejvyšší. Na tuto problematiku se zaměřili vědci z australské univerzity v Adelaide a výzkumného centra John Innes Centre z Velké Británie.

Zrna pšenice běžně vytvářejí květenství zvané klásky. Počet tvořených klásků a květů je hlavním faktorem ovlivňujícím výnos zrna pšenice. Běžně pěstovaná (divoká) pšenice produkuje dva až čtyři plodné květy, přičemž klásky jsou uspořádány střídavě na opačných stranách.  Avšak o genech a dalších faktorech ovlivňujících jejich produkci toho zatím není příliš známo, protože hexaploidní genom pšenice ztěžuje možnost včasné genetické analýzy vývojových znaků. 

Vědci však nedávno identifikovali geny podmiňující produkci více květonosných klásků, tzv. párových klásků disponujících rozvětvenými klásky ve více řadách. Na základě experimentálních výsledků vědci uvádějí, že přítomnost těchto genů ovlivňuje celkové výnosy i obsah bílkovin. 

„Genetická varianta, kterou jsme identifikovali, poskytuje nárůst obsahu bílkovin o 15-25 % v pšenici pěstované na poli. Tyto odrůdy produkují extra klásky navíc, tzv. párové klásky,“ uvádí Dr. Scott Boden, vedoucí výzkumu. „Pro získání obdobného množství bílkovin jako u běžné pšenice tak bude stačit i výrazně menší úroda pšenice s párovými klásky, což poskytuje farmářům a pěstitelům pšenice nejen kvalitnější a výživově hodnotnější produkt, ale též výhodnější ekonomickou variantu pěstování pšenice,“ dodává Boden.

Tento objev by mohl významně přispět k vývoji nových odrůd pšenice produkujících zrna vyšší kvality a tím i k produkci výživově hodnotnějších potravin, např. chlebu či cereálií. Dr. Boden a jeho tým očekávají, že by nové odrůdy pšenice mohly být k dispozici šlechtitelům za dva až tři roky,  farmářům pak během sedmi až deseti let. 

 

Zdroje: 

Aktuálně

MÁTE MOŽNOST VYJÁDŘIT SE!
Veřejná konzultace | Evropská komise


uspořádali jsme pro vás

NBT KONFERENCI

26.5. 2022 | BIOTRIN


NOVÁ
Databáze NBT plodin | BIOTRIN


uspořádali jsme pro vás
promítání filmu
WELL FED
s následnou diskuzí
Promítání Well fed ODLOŽENO na říjen

Top