Nutriční odpověď rostlin na změnu klimatu byla odhalena

6.9.2021 |

Vědci z Carnegie Institute of Science (USA) odhalili a popsali způsob, pomocí něhož mohou rostliny přepínat své reakce na základě měnícího se prostředí. Svou studii publikovali v prestižním časopisu Nature communications.
 
Tým vědců objevil evolučně konzervovaný protein, který hraje jedinečnou roli v regulaci stresových reakcí a klíčových vývojových přechodů, jako je klíčení semen a kvetení. Vědci poté využili glykosylaci (navázání cukru) tohoto proteinu, která ovlivňuje dostupnost živin, aby se rostliny přizpůsobily stresu prostředí a mohly kontrolovat klíčení semen i dobu květu.
 
Předpokladem výzkumu bylo, že posttranslační modifikace intracelulárních proteinů pomocí O-vázaného N-acetylglukosaminu (O-GlcNAc) je významnou regulační modifikací upravující proteinové aktivity a kontrolující funkce dle stavu živin a energie. Vědci provedli řadu genetických, genomických a proteomických experimentů na modelovém organismu huseníčku rolním (Arabidopsis thaliana), aby pochopili funkce zmíněných modifikací.
 
Studie odhalila, že rostliny dělají buněčná rozhodnutí integrací environmentálních a interních informací, aby zlepšily svoji odolnost a produktivitu v měnícím se klimatu. Tato zjištění mohou vést nejen k zefektivnění zemědělství, ale také ke zlepšení stavu ekosystému.
 
 
Zdroje: