Nově povolené GM plodiny v EU

11.8.2019 |

Evropská komise na konci svého mandátu ještě stihla schválit nové geneticky modifikované (dále GM) plodiny; žádná z nich však není určena k pěstování v EU.

Jde o následující povolení, která byla vydána Evropskou komisí dne 26. července 2019:

  • GM karafiát, linie FLO-40685-2: GM karafiát společnosti Suntory Holdings Limited, Ósaka, s pozměněnou barvou květu (modrá), určený pouze k okrasným účelům, povolen dovoz řezaných květin, ne jejich pěstování v EU. Jednoznačný identifikační kód uvedeného GM karafiátu je FLO-4Ø685-2.
  • GM bavlník GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, resp. produkty, které jej obsahují, sestávají z něj nebo jsou z něho vyrobeny: GM bavlník firmy BASF exprimuje protein 2mEPSPS, který rostlině propůjčuje schopnost tolerance herbicidů na bázi glyfosátu, protein PAT, který rostlině propůjčuje schopnost tolerance herbicidů na bázi glufosinátu amonného, a proteiny Cry1Ac a Cry1Ab2, které rostlině poskytují ochranu proti některým škůdcům z řádu Lepidoptera. Dále byly jako selekční markery v procesu genetické modifikace použity gen uidA, který kóduje protein GUS, gen nptII, který rostlině propůjčuje odolnost vůči kanamycinu a neomycinu, a gen aadA, který jí propůjčuje odolnost vůči spektinomycinu a streptomycinu. Jednoznačný identifikační kód uvedeného GM bavlníku je BCS-GHØØ2-5 × ACS-GHØØ1-3 × MON-15985-7.
  • GM kukuřice 5307, resp. produkty, které ji obsahují, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny: GM kukuřice firmy Syngenta exprimuje protein eCry3.1Ab, který zajišťuje odolnost proti některým škůdcům z řádu Coleoptera, a protein PMI, jenž byl použit jako selekční marker. Jednoznačný identifikační kód uvedené GM kukuřice je SYN-Ø53Ø7-1.
  • GM kukuřice 4114, resp. produkty, které ji obsahují, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny: GM kukuřice firmy Pioneer Hi-Bred exprimuje proteiny Cry1F (zkrácená verze), Cry34Ab1 a Cry35Ab1, které rostlině poskytují ochranu proti některým škůdcům z řádu Lepidoptera a Coleoptera, a protein PAT, který rostlině propůjčuje schopnost tolerance herbicidů na bázi glufosinátu amonného. Jednoznačný identifikační kód uvedené GM kukuřice je DP-ØØ4114-3.
  • GM kukuřice Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 a podkombinace Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 a MIR162 × 1507, resp. produkty, které ji obsahují, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny: GM kukuřice firmy Syngenta exprimuje proteiny Cry1Ab (Bt11), Cry1F (1507) a Vip3Aa20 (MIR162), které rostlině poskytují ochranu proti některým škůdcům z řádu Lepidoptera, protein mEPSPS, který rostlině propůjčuje schopnost tolerance herbicidů na bázi glyfosátu (GA21), protein PAT (Bt11 a 1507), který rostlině propůjčuje schopnost tolerance herbicidů na bázi glufosinátu amonného, a dále protein PMI (MIR162), který byl použit jako selekční marker. Jednoznačný identifikační kód uvedené GM kukuřice je SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØØ21-9 (u podkombinací pouze příslušné části kódu).
  • GM kukuřice MON 87403, resp. produkty, které ji obsahují, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny: GM kukuřice firmy Monsanto (zastoupené firmou Bayer Agriculture BVBA) byla vyvinuta s cílem zvýšit biomasu klasů v rané fázi reprodukce prostřednictvím exprese bílkoviny AtHB17Δ113 (kódované genem pocházejícím z Arabidopsis thaliana). Jednoznačný identifikační kód uvedené GM kukuřice je MON-874Ø3-1.
  • GM kukuřice MON 87411, resp. produkty, které ji obsahují, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny: GM kukuřice firmy Monsanto (zastoupené firmou Bayer Agriculture BVBA) exprimuje protein CP4 EPSPS, který rostlině propůjčuje schopnost tolerance herbicidů na bázi glyfosátu, a proteiny Cry3Bb1 a DvSnf7 dsRNA, které rostlině poskytují ochranu vůči bázlivci kukuřičnému (Diabrotica spp.). Jednoznačný identifikační kód uvedené GM kukuřice je MON-87411-9.
  • GM sója MON 87751, resp. produkty, které ji obsahují, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny: GM kukuřice firmy Monsanto (zastoupené firmou Bayer Agriculture BVBA) exprimuje geny cry1 A.105 a cry2Ab2, které rostlině poskytují ochranu proti některým škůdcům z řádu Lepidoptera. Jednoznačný identifikační kód uvedené GM kukuřice je MON-87751-7.
  • obnovení povolení pro uvádění na trh produktů, které obsahují GM kukuřici 1507 × NK603, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny,
  • obnovení povolení pro uvádění na trh krmiv, která obsahují GM řepku olejnou Ms8, Rf3 a Ms8 × Rf3 nebo z ní sestávají.

Vydaná povolení jsou platná po dobu 10 let.

 

Zdroj:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2019:204:TOC