Nová položka v NBT databázi – Sójové boby se zvýšeným obsahem oleje a bílkovin

29.6.2023 |

Sója se řadí mezi luštěniny s vysokým obsahem proteinů (okolo 36 %) a olejů (až 20 %). V porovnání s řepkou a slunečnicí, které mohou obsahovat až kolem 40 % oleje, je tak v semenech sóji stále prostor pro zvýšení jeho obsahu. Pokrokům v produkci oleje však dlouho bránily omezené znalosti jeho biosyntézy.

Díky metodě CRISPR/Cas se však nyní podařilo vytvořit geneticky modifikovanou sóju GE-DGAT1B. Tato úprava zasáhla gen dgat1, který kóduje enzym diacylglycerolacyltransferasa typu 1 katalyzující poslední krok při produkci oleje. Cílem mutace tohoto genu bylo zlepšit kinetické vlastnosti enzymu DGAT1, a tím v sóje zvýšit obsah nejen oleje, ale také bílkovin.

Více na: Sójové boby se zvýšeným obsahem oleje a bílkovin