Nová položka v NBT databázi - kukuřice ZFN-12

28.11.2022 |

Do NBT databáze byla přidána nová položka – kukuřice ZFN-12 se sníženým obsahem fytátu.

Fytát, derivát kyseliny fytové, je považován za antinutriční faktor, protože na sebe váže prvky jako např. vápník, zinek a železo. To vede k fyziologickým změnám a následným problémům v chovech zvířat. 

Jednou z alternativ, jak se s tím vypořádat, je využití nových technik šlechtění (NBT), kupř. k vyřazení z funkce některého z vlastních genů plodiny, jež souvisí s tvorbou fytinu.

V případě geneticky upravené kukuřice ZFN-12 se výzkumníci firem Dow AgroSciences a Sangamo BioSciences z USA zaměřili na cílenou úpravu rostlinného genomu pomocí nové techniky využívající nukleázy zinkových prstů (ZFN). 

Geneticky upravená kukuřice ZFN-12 získala v r. 2010 od příslušného amerického úřadu status „non-regulated“, tj. neregulováno jako GMO (geneticky modifikované organismy). Její produkty tak mohou být v USA uvedeny na trh, aniž by podléhaly regulaci – požadavkům kladeným na GMO.

 

Více na: Kukuřice ZFN-12 se sníženým obsahem fytátu | BIOTRIN