BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Nová položka v NBT databázi – Geneticky upravené slepice odolávající retrovirům

Při chovu domácí drůbeže může dojít k nákaze virem ptačí leukózy, proti které doposud neexistuje spolehlivá léčba. Nakažené chovy se tak musí likvidovat, čímž dochází k hospodářským ztrátám.

Vědci z Ústavu molekulární genetiky AV ČR ve spolupráci se společností Biopharm proto využili metodu CRISPRP/Cas9 k vývoji nové linie slepic (později pojmenované jako linie Zora), která by byla vůči viru ptačí leukózy odolná. Nejprve byly zmíněnou metodou in vitro upraveny primordiální pohlavní buňky kuřecích embryí. Tyto upravené buňky byly následně vráceny zpět do embryí, kde dozrály ve funkční pohlavní buňky a mohly dát za vznik geneticky upraveným jedincům.

Více na: Geneticky upravené slepice odolávající retrovirům

Aktuálně

BIOTRIN MĚNÍ LOGO


NOVÉ ČÍSLO BULLETINU SVĚT BIOTECHNOLOGIÍ

VESMÍRNÉ BIOTECHNOLOGIE


uspořádali jsme pro vás

SEMINÁŘ

VESMÍRNÉ BIOTECHNOLOGIE

Záznam a podcast jsou dostupné na YouTubeZPRÁVA Z KONFERENCE
NBT - naděje v boji s klimatickou změnou


uspořádali jsme pro vás

NBT KONFERENCI

26.5. 2022 | BIOTRIN 

 

Top