Geneticky upravené slepice odolávající retrovirům

  • organismus: kur domácí
  • nová vlastnost: odolnost vůči viru ptačí leukózy
  • zacíleno na: chovatele
  • technika vzniku: CRISPR/Cas9
  • povoleno v EU: ne

(c) Ing. Barbora Hošková, VŠCHT Praha

Vědci z Ústavu molekulární genetiky AV ČR vyvinuli ve spolupráci se společností Biopharm novou linii slepic, která dokáže díky cílené genetické úpravě odolávat viru ptačí leukózy.

Ptačí leukóza je nebezpečný patogen domácí drůbeže, který se vyskytuje po celém světě. Postižené chovy se musí likvidovat, protože proti leukóze dosud neexistuje spolehlivá léčba. To vede k velkým hospodářským ztrátám.

V posledních letech se v jihovýchodní Asii rozšířil nový typ leukózy, tzv. leukóza J. Původcem je virus ALV-J, který infikuje pouze slepice a krůty. Ostatní druhy drůbeže (bažanti, koroptve, křepelky) jsou k viru odolní. Vědci proto porovnali u citlivých a odolných druhů drůbeže bílkovinné molekuly, přes které virus vstupuje do buněk. Na základě získaných poznatků upravili in vitro tzv. primordiální pohlavní buňky kuřecích embryí metodou CRISPR/Cas9. Upravené buňky vrátili zpět do embrya, kde dozrály ve funkční pohlavní buňky a posléze daly vznik geneticky upraveným potomkům. Takto upravení jedinci jsou zcela odolní vůči viru ALV-J, zatímco jedinci s původní variantou vstupní bílkoviny viru podlehli onemocnění téměř ve všech případech. Nově vyvinutá linie slepic, zahrnující přesnou deleci jedné aminokyseliny v bílkovině důležité pro vstup ALV-J viru do buňky, byla pojmenována Zora.

 

Aktualizace ke dni: 23.3.2023

Zdroj:

Koslová, A.; Trefil, P.; Mucksová, J.; Reinišová, M.; Plachý, J.; Kalina, J.; et al. Precise CRISPR//Cas9 editing of the NHE1 gene renders chickens resistant to the J subgroup of avian leukosis virus. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2020, 117, 2108-2112. doi: 10.1073/pnas.1913827117