Nová položka v databázi NBT organismů – Prasata odolná vůči virové chorobě

10.10.2022 |

Do NBT databáze, kterou Biotrin vytvořil a zveřejnil v roce 2021, byla přidána nová položka – Prasata odolná vůči virové chorobě.

V rámci výzkumu se podařilo vyvinout geneticky editovaná (GE) prasata, která jsou odolná vůči virovému onemocnění respiračního traktu prasat, tj. viru způsobujícímu reprodukční a respirační syndrom prasat (PRRSV). Tato virová choroba působí v chovech prasat značné ekonomické ztráty, a tak je odolnost vůči ní žádanou vlastností.

GE prasata označovaná GE-CD163 nesou deleci ΔSRCR5 povrchového receptoru CD163 (strukturně glykoprotein). Touto delecí je dosaženo odstranění virové interakční domény. Linie modifikovaných prasat dosáhly úplné rezistenci vůči infekci PRRSV in vivo, což bylo ověřeno při chovném pokusu.

Zvířata rezistentní na PRRSV by kromě ekonomických přínosů mohla snížit v chovech množství používaných antimikrobiálních přípravků.

 

Více na: Prasata odolná vůči virové chorobě | BIOTRIN