BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Nová položka v databázi NBT organismů – Prasata odolná vůči virové chorobě

Do NBT databáze, kterou Biotrin vytvořil a zveřejnil v roce 2021, byla přidána nová položka – Prasata odolná vůči virové chorobě.

V rámci výzkumu se podařilo vyvinout geneticky editovaná (GE) prasata, která jsou odolná vůči virovému onemocnění respiračního traktu prasat, tj. viru způsobujícímu reprodukční a respirační syndrom prasat (PRRSV). Tato virová choroba působí v chovech prasat značné ekonomické ztráty, a tak je odolnost vůči ní žádanou vlastností.

GE prasata označovaná GE-CD163 nesou deleci ΔSRCR5 povrchového receptoru CD163 (strukturně glykoprotein). Touto delecí je dosaženo odstranění virové interakční domény. Linie modifikovaných prasat dosáhly úplné rezistenci vůči infekci PRRSV in vivo, což bylo ověřeno při chovném pokusu.

Zvířata rezistentní na PRRSV by kromě ekonomických přínosů mohla snížit v chovech množství používaných antimikrobiálních přípravků.

 

Více na: Prasata odolná vůči virové chorobě | BIOTRIN

 

Aktuálně

​POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

VESMÍRNÉ BIOTECHNOLOGIEZPRÁVA Z KONFERENCE
NBT - naděje v boji s klimatickou změnou


uspořádali jsme pro vás

NBT KONFERENCI

26.5. 2022 | BIOTRIN


NOVÁ
Databáze NBT plodin | BIOTRIN

Top