Nová ochrana rostlin před patogeny

17.5.2017 |

Průlomový objev v oblasti ochrany rostlin patří vědeckému týmu dánské univerzity v Copenhagenu. Podařilo se jim díky bakteriím, produkujícím fytohormony, zvýšit ochranu rostlin před patogeny.

Užitečné mikroorganismy poskytují rostlinám ochranu před chorobami tím, že interferují s patogenem nebo posilují hostitelskou rostlinu. Jejich produkce fytohormonů, včetně cytokininů, se však dříve nepovažovala za biologickou ochranu rostlin.

Dánští vědci ovšem objevili nový mechanismus - schopnost bakterie efektivně regulovat patogenní infekci tím, že produkuje právě cytokinin, při čemž nedochází k narušení celistvosti tkáně a zachovává se výtěžnost biomasy rostliny.

Cytokinin má v rostlině široké spektrum funkcí - podporuje dělení rostlinných buněk, účastní se klíčení semen a vývoje vodivých pletiv, řídí stárnutí listů a velikost semen i odpověď na změny vnějšího prostředí a stres. Existuje několik možných vysvětlení, jak může bakterie prostřednictvím produkce cytokininu pomáhat rostlině proti patogenu. Cytokinin produkovaný bakterií může zajistit rostlině přežití díky zachování vysoké produkce biomasy nebo zmiňovaný fytohormon ochraňuje přímo rostlinu tím, že aktivuje její rezistenci proti patogenu.

Nová strategie v ochraně rostlin - použití užitečných bakterií k produkci cytokininu - umožní rostlinám přežít v neustále se měnícím životním prostředí.

Tento nově objevený mechanismus bude možné použít i k jiným zajímavým projektům, jako je např. zkrácení doby produkce vánočních stromků. To je další projekt dánské povenience financovaný z tamních státních zdrojů.

 

Zdroj:

http://www.science.ku.dk/english/press/news/2016/breakthrough-microbes-protect-plants-with-plant-hormones/

https://sbyireview.com/2016/04/28/hormone-producing-microbes-protects-from-plant-pathogens/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Cytokinin