Nová metoda detekce geneticky editovaných plodin!?

22.10.2020 |

Mnoho povyku pro nic

 

V březnu loňského roku zveřejnila Evropská síť laboratoří pro GMO (ENGL) vědecké stanovisko, v kterém uvádí, že pro detekci geneticky editovaných (dále GE) plodin a jejich produktů nelze použít kvantitativní PCR metody jako u tradičních GMO, ani je nelze pro GE plodiny vyvinout.

Začátkem září t.r. však přišla skupina nevládních organizací s překvapivým sdělením: GE lze detekovat stejně jako tradiční GMO s pomocí již dostupných PCR metod. Své tvrzení opírají o vědeckou studii „A Real-Time Quantitative PCR Method Specific for Detection and Quantification of the First Commercialized Genome-Edited Plant“, vydanou v časopise Foods. Jejich tvrzení se tak dostalo do kontradikce se stanoviskem ENGL.

Skupinu nevládních organizací tvořily evropské a německé středisko Greenpeace, Výbor pro udržitelnost Nového Zélandu a organizace propagující potraviny bez GMO: Sdružení potravin bez GMO v Německu (VLOG), rakouské ARGE Gentechnik-frei a Projekt bez-GMO ve Spojených státech. Tato skupina financovala výše uvedený projekt, který byl veden Výzkumným ústavem pro zdraví v Iowě. Výzkum finančně podpořili i US Organic and Natural Health Organisation, International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) a rakouský maloobchodní řetězec Spar.

Podle této skupiny se jedná o vůbec první zveřejněnou metodu detekce GE plodin. Zainteresované nevládní organizace si od této metody slibují to, že rozptýlí pochybnosti o použití EU legislativy, v současnosti uplatňované u tradičních GMO s rekombinovanou DNA, na organismy s editovaným genomem (zejm. upravených technikou CRISPR). Detekční metoda, jež podle vyjádření konsorcia, splňuje právní normy EU, byla validována Agenturou pro životní prostředí Rakouska, členem ENGL.

Jiné organizace, ani samotná síť laboratoří ENGL, však „nadšení z nového objevu“ nevládních organizací nesdílejí.

Např. generální tajemník Euroseed řekl, že studie sponzorovaná Greenpeace neposkytuje žádné nové řešení při detekci GE plodin, resp. rozlišení produktů vzniklých mutagenezí při genové editaci. Vše, co ukazuje „nová“ studie je, že známý bod mutace může být detekován kvantitativní PCR metodou. (Studie byla provedena na příkladu detekce GE řepky Cibus, u níž bylo dopředu známé, „co hledat“.)

Tato skutečnost není ani nová, ani o ní neexistuje žádná vědecká pochybnost. Prezentovaná metoda však nemůže a neobjasňuje, zda nalezená změna genu je náhodnou somatoklonální mutací, nebo zda se jedná o mutaci způsobenou editací genomu.

Také Alexander Hissting, generální ředitel VLOG připouští, že test neumožňuje detekovat metodu, která byla použita při vývoji plodiny, ale může detekovat pozměněnou genetickou informaci oproti tradičně pěstované plodině.

Euroseed tak i nadále považuje za potvrzenou svoji pozici, že rostliny s genetickými změnami - GE plodiny, které mohou být výsledkem i konvenčních šlechtitelských metod nebo přírodních procesů, nemohou být regulovány jako GMO.

K nové studii se ve stejném duchu nedávno vyjádřila i samotná síť ENGL – viz zde, která tak považuje svoji původní pozici z března 2019 o (ne)možnostech detekce GE plodin za stále platnou, a nepovažuje za nutné revidovat ji na základě výsledků uvedeného výzkumu.

Zatímco jsou klasické GMO ve všech zemích regulovány podobně, GE plodiny a jejich produkty nejsou v rostoucím počtu zemí - včetně mnoha jihoamerických zemí, Spojených států, Austrálie a Japonska - regulovány jako GMO, a to navzdory opačnému přístupu EU. Otázkou tedy, i po zveřejnění uvedeného výzkumu, zůstává, jak chce EU produkty GE plodin na svém trhu kontrolovat, a tím i vymáhat jejich značení jako GMO?!

 

Zdroje:

https://www.mdpi.com/2304-8158/9/9/1245/htm

https://www.feednavigator.com/Article/2020/09/07/Non-GMO-advocates-hail-first-open-source-detection-test-for-a-gene-edited-GM-crop

https://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/doc/JRC116289-GE-report-ENGL.pdf

https://www.euroseeds.eu/news/much-ado-about-nothing-really/