Musíme používat "princip předběžné opatrnosti", protože s transgenními plodinami nejsou dlouhodobé zkušenosti

Z logiky plyne, že cokoli je nové - pesticid, desikátor, nově vyšlechtěná odrůda, přídavek do potravin, nová technologie zpracování apod. - postrádá dlouhodobé zkušenosti, protože je to nové. Avšak jen u transgenose se vyžaduje "princip předběžné opatrnosti". Žádný zákon nevyžaduje jeho použití třeba při registraci nového pesticidu.