Mohou mikrobi pomoci v boji s plastovým odpadem?

11.12.2023 |

Vědcům z Univerzity v Edinburghu se podařilo upravit bakterii Escherichia coli tak, aby dokázala účinně přeměnit odpad z polyethylentereftalátu (PET) na kyselinu adipovou. Tato kyselina se obvykle vyrábí z fosilních paliv pomocí energeticky náročných procesů a používá se k výrobě nylonových materiálů, léků a aromat. 

Tento tým vědců už dříve dokázal geneticky upravit E. coli za účelem přeměny hlavní složku starých PET lahví, kyseliny tereftalové, na něco chutnějšího a cennějšího - sloučeninu s vanilkovou příchutí, vanilin. 

V nové studii byla kyselina tereftalová získána z vyřazených plastových láhví a povlaku obalových etiket. K transformaci meziproduktu kyseliny mukonové na kyselinu adipovou byl použit palladiový katalyzátor a druhý typ geneticky upravené E. coli, která je schopna produkovat plynný vodík. 

Bylo zjištěno, že připojení upravených mikrobiálních buněk k alginátovým hydrogelovým kuličkám celkově zlepšilo jejich účinnost, a až 79 % kyseliny tereftalové se přeměnilo na kyselinu adipovou. V budoucnu by se vědci rádi zaměřili na biosyntézu složitějších produktů a mikrobi by se tak skutečně mohli stát novou nadějí v boji proti odpadům z plastu. 

 

Zdroje: