Mohou geneticky modifikované rostliny nebo potraviny vyrobené z nich způsobit zdravotní problémy?

Transgenní plodiny jsou předtím, než jsou uvolněny pro trh, důkladně popsány a kontrolovány. Riziko zdravotních problémů (toxicita nebo alergenicita) zkoumaly příslušné vědecké a úřední orgány (jako jsou FAO, WHO, EFSA aj.). Jejich závěr zní, že potenciální riziko potravin vyrobených ze schválených GMO je stejné či nižší než riziko u konvenčních potravin.

Jakákoliv potravina může způsobit alergii. Nicméně, nejběžnější alergenní skupiny, alergeny přítomné v arašídech, sojových bobech, korýších atd., se snadno identifikují a jsou dobře popsány. Imunitní reakce, které provokují v citlivém organismu, jsou také známé. Pravděpodobnost, že by genetická modifikace takové alergeny zanesla do plodiny, je velmi nízká a systematicky se testuje. Skladba nových proteinů vnášených do transgenních plodin se analyzuje a porovnává se známými alergeny. Stravitelnost transgenních rostlin a z nich vyrobených produktů je předmětem hodnocení a jejich alergenicita se kontroluje in vitro i testováním na zvířatech. Díkys všem povinným testům pro registraci nové transgenní rostliny, lze zabránit přítomnosti známých alergenů v GM rostlinách užívaných v potravinách.

Přítomnost genů odolnosti proti bakteriálním antibiotikům v určitých transgenních plodinách, ačkoliv se jejich exprese neprojevuje přímo v rostlině, představuje další zdravotní téma. Jde o "selekční geny", které jsou nutné pro selekci buněk obsahujících DNA vektoru s transgenem. DNA přítomná v potravině je strávena v zažívacím traktu, a tak je přenos odolnosti proti antibiotikům na střevní bakterie extrémně nepravděpodobný.

Kromě toho, geny odolnosti proti antibiotikům používané při vývoji transgenních rostlin, jsou přirozeně rozšířené a vyskytují se v mnoha bakteriích v životním prostředí. Tyto geny jsou tak přejímány s běžným jídlem a krmením, které vždy obsahuje mnoho bakterií.Dostávají se do zažívacího traktu naprosto bez transgenních plodin.

Zatím neexistuje důkaz přenosu genů pro odolnost k antibiotikům z rostliny na bakterie Nicméně, jelikož jsou nyní dostupné jiné metody, jejich používání je zakázáno.
Alergie je imunitní reakcí na určité chemické skupiny nazývané epitopy, které vyvolají vytvoření specifických imunoglobinů. Epitopy silných alergenů jsou známy. Většina z nich jsou glykoproteiny -proteiny s obsahem cukru. Cukry brání plnému strávení proteinů, ale fragmenty jsou dostatečně malé, aby prošly střevní stěnou. V krvi vyvolají charakteristické imunitní obranné reakce. I když transgen pochází z organismu známého pro způsobení alergie, pravděpodobnost náhodného přenosu genu kódujícího příslušný potenciálně alergenní protein je velmi nízká. Jednou k tomu došlo u krmné soji vyvíjené obohacení o proteiny pomocí genu z paraořechu. Sami výrobci zastavili vývoj této krmné odrůdy. I kdyby vývoj nezastavili, transgenní rosltina by nebyla povolena.

Takové důsledné testování není povinné u nových odrůd rostlin pocházejících z „konvenční selekce“ (například u mutací vyvolaných radiací), které se používají pro výrobu krmiv a potravin.

http://europa.eu.int/comm/food/fs/gmo/gmo_index_en.html podává informace Evropské komise o bezpečnosti GM potravin, s přístupem k oficiálním textům předpisů EU ve všech evropských jazycích.