Zemědělství a potraviny

Potraviny jsou značeny, aby měli konzumenti obšírné informace o obsahu a skladbě potravinových produktů a mohli tak provést informovanou volbu. Na evropské úrovni byla 22. září 2003 přijata Nařízení (CE 1829/2003 a 1830/2003) o

Transgenní rostliny jsou získány za užití technologie rekombinantní DNA nebo techniky buněčné fůze, které dodají nové genetické vlastnosti dané rostlinné odrůdě. V konvenčním šlechtitelství se mění genetická informace

Přenos pylu je přirozeným procesem oplodnění, při kterém vítr nebo hmyz přenáší pyl z jedné rostliny na druhou. Tento proces, také nazývaný horizontální přenos genů, je v přírodě velmi běžný. V případě transgenních

Aplikace biotechnologií (a zvláště genetického inženýrství) v zemědělství a výrobě potravin a krmiv představuje krátkodobá i dlouhodobá rizika nebo nejistoty pro prostředí. Některá z nich mohou být považována za

Množství a charakteristika transgenních plodin, které se pěstují v některých zemích, stejně jako přírodní podmínky povětrnostní či srážkové jsou možnými příčinami vystavení konvenčních nebo organických plodin stopám GM

Transgenní plodiny se vyvíjejí, aby vylepšily konvenční plodiny o takové vlastnosti, kterých se nedá dosáhnout prostřednictvím běžných šlechtitelských metod. Přes rizika a nejistoty spojené s kulturou transgenních plodin, z

Biofarming (nebo-li biopharming) označuje používání transgenních rostlin pro produkci vysoce hodnotných proteinů, nových nepotravinových produktů jako jsou orální vakcíny, veterinářské produkty nebo průmyslové enzymy. Biofarming

Vitamíny jsou chemicky přesně definované molekuly, které jsou identické bez ohledu na svůj původ a produkci nebo proces izolace. Pro svou fyziologickou aktivitu a spojený zdravotní užitek nelze rozlišovat mezi přirozenými,

Výrobci osiv i zemědělci mají přímý zájem na pěstování transgenních rostlin, což je dokázáno tím, že neustále roste plocha osetá transgenními plodinami, především v Severní Americe, Kanadě, Argentině, Brazílii a

Geneticky modifikované rostliny (většina z nich jsou v současnosti plodiny) jsou vytvořené tak, aby se lišily od svých tradičních protějšků přítomností jednoho souboru genů kódujících proteiny, které jsou odpovědné za určitý

Transgenní plodiny jsou předtím, než jsou uvolněny pro trh, důkladně popsány a kontrolovány. Riziko zdravotních problémů (toxicita nebo alergenicita) zkoumaly příslušné vědecké a úřední orgány (jako jsou FAO, WHO, EFSA aj.).