Mezinárodní symposium Borlaug Dialogue 2014

3.11.2014 |

Sympozium se uskutečnilo v Des Moines, Iowa, ve dnech 15. - 17. října 2014. Téma znělo: „Největší výzva v lidské historii: Dokážeme trvale zajistit potravu pro 9 miliard lidí na naší planetě v roce 2050?“ Diskuse se týkala intenzifikace, inovací a nápadů, jak podpořit malé farmáře a uspokojit potřebu hodnotné stravy.

Jedním z významných kroků bylo vyznamenání 4 mladých inovátorů (mladších 40 let). Byli odměněni 150 000 US dolary jako startovní částkou k tomu, aby mohli vstoupit na trh a uskutečnit sociální podnikatelské projekty zmírňující hlad, podvýživu a konflikty ve vybraných afrických zemích.

Borlaug Dialog reflektoval odborné znalosti a rozmanitost pohledů zástupců vlád, politiků, zemědělců, vědců, představitelů nevládních organizací a soukromých firem z celého světa.

Zdroj:

http://www.worldfoodprize.org/index.cfm?nodeID=71721&Audienceid=1&preview=1