...v USA a Kanadě neexistuje zvláštní zákonná norma pro geneticky modifikované organismy?

Legislativa v USA a Kanadě je založena na konstatování, že metoda přípravy GMO není potenciálně škodlivá a riziko GMO není odvozováno právě od přípravy metody, ale od specifických vlastností GM organismů. Tento předpis platí již od roku 1986 a je z něj patrné, že např. transgenní rostliny s vloženým genem bakterie Bacillus thuringiensis s účinností proti škůdcům jsou posuzovány podle zákona o pesticidech. Z toho vyplývá, že posuzování GMO spadá pod různé instituce, a tím i zákony.

K určitému zpřísnění v USA došlo v červenci 2016, kdy podepsal tehdejší prezident Barack Obama zákon nařizující jednotlivým státům USA zavádět povinné značení GM potravin na obalech. Pro značení GM produktů je možné využívat alternativně i tzv. QR kódy, které lze přečíst pomocí chytrého mobilního telefonu.

V prosinci 2018 zveřejnil ministr zemědělství USA Sonny Perdue informace o normě pro označování potravin přijaté v roce 2016. Norma definuje bioinženýrské potraviny, které obsahují zjistitelný genetický materiál, který byl modifikován určitými laboratorními technikami a nemohl být vytvořen konvenčním šlechtěním nebo nalezen v přírodě. Důsledkem toho je zavedení označování uvedených potravin. Již v únoru 2019 byly tímto logem označeny některé produkty a od 1. ledna 2022 je GMO značení povinné pro všechny potraviny.

V Kanadě je přístup ještě mírnější. Geneticky modifikované plodiny byly poprvé schváleny v roce 1995, téměř bez veřejné diskuze a bez většího upozornění veřejnosti. Dosud nebyla ani schválena povinnost značení GM produktů. Kanadská vláda se též nepodílí na regulaci genového inženýrství, ale pouze na regulaci biotechnologických produktů, tzv. „nových potravin” a “rostlin s novými vlastnostmi“, které vznikly technologiemi tradičního šlechtění a mutageneze, nikoliv genetickou modifikací (cíleným vnášením genu). 

Více informací na toto téma můžete najít zde:

Autorky textu: Kristýna Kliková, Tereza Branyšová