BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Konec krmných pokusů při autorizaci GMO?

Schvalování nových geneticky modifikovaných organismů (GMO) na trh EU trvá v porovnání s jinými zeměmi světa i trojnásobně déle. I přesto, že evropský systém schvalování patří k nejpřísnějším na světě, se v minulých letech ještě zpřísnil o povinné krmné pokusy. Podnětem k zavedení krmných pokusů byla Séraliniho studie z roku 2012, která tvrdila, že geneticky modifikovaná (GM) kukuřice způsobuje nádory u potkanů krmených touto kukuřicí. Studie byla velmi dobře zpropagována mezi laickou veřejností, v tisku i v médiích. Ačkoliv se po prostudování studie zjistilo, že obsahuje spoustu chyb a nejasností a z vědeckých časopisů byla stažena, tak způsobený strach zanechal značnou stopu.

Séraliniho studií se zabývala i Evropská komise (Komise), která pro rozmetání posledních pochybností financovala dvě nezávislé vědecké studie. Obě potvrdily, že GM kukuřice nijak neovlivňuje zdraví lidí a zvířat a upozornily tak na neopodstatněné zavedení krmných pokusů. Z výsledků studií vyplývá, že se jedná o další umělé protahování schvalovacího procesu, zbytečného vynakládání finančních prostředků a zkoušek na zvířatech.

Celá právní úprava, na úrovni vnitrostátní, unijní či mezinárodní, je prostoupena požadavkem na snižování počtu pokusů na zvířatech a upřednostňování alternativních metod před prováděním pokusů na zvířatech. Tím pádem se současné právní předpisy EU dostávají do sporu. Očekávalo by se tak, že dalším krokem Komise bude projednání ukončení povinných krmných pokusů pro autorizaci nových GMO na trh. Otázkou ale zůstává, zda tlak vystrašené a dezinformované veřejnosti a nevládních organizací nebude natolik silný, že tato problematika bude pro jednání Komise odsunuta na neurčito.

 

Zdroj:

https://gmoinfo.eu/eu/news.php?news=EU-debunks-Seralini-scare-yet-again--but-maintains-mandatory-animal-testing

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1487885180700&uri=CELEX:32010L0063

https://www.biotrin.cz/vyrazeni-seraliniho-studie-z-vedeckych-publikaci/

https://www.biotrin.cz/studium-bezpecnosti-gmo-stalo-eu-jiz-stovky-milionu-eur/

https://is.muni.cz/th/oklue/DP_Polednikova_391548.pdf

Aktuálně

​POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

VESMÍRNÉ BIOTECHNOLOGIEZPRÁVA Z KONFERENCE
NBT - naděje v boji s klimatickou změnou


uspořádali jsme pro vás

NBT KONFERENCI

26.5. 2022 | BIOTRIN


NOVÁ
Databáze NBT plodin | BIOTRIN

Top