Konec Bt kukuřice v ČR?

21.9.2016 |

V letošním roce pěstoval v ČR geneticky modifikovanou (dále GM) Bt kukuřici jen jeden pěstitel, a to na ploše 75 ha. Jedná se tak o 92% pokles oproti loňskému roku, kdy 11 pěstitelů zaselo téměř tisíc hektarů. Obdobný scénář se odehrál i v jiných zemích EU. Informaci zveřejnilo začátkem září Ministerstvo zemědělství (dále MZe).

Jde o největší propad ploch v ČR u GM plodiny, která je stále jediná povolená k pěstování v EU, za celou dobu její existence na českých polích (kontinuálně od roku 2005 – viz tabulka). Je tedy otázkou, zda letošní, dvanáctý rok není zároveň pro Bt kukuřici poslední.

Podle MZe za propadem ploch stojí zejména problematický odbyt GM kukuřice a aktuálně i problémy s odbytem mléka, pokud jsou dojnice krmeny Bt kukuřicí. Na odmítání přímé konzumace GMO jsme si v EU již pomalu zvykli, ale odmítnutí mléka, v kterém GMO dohledat nelze, hraničí s evropskou hysterií…nebo spíše demagogickou politikou některých evropských politiků.

Což o to, pěstování GM plodin v EU asi vymýtit lze. Jak ale budou evropští politici bojovat s dovozem GM plodin a jejich produkty ze třetích zemí, kde se tyto plodiny stále pěstují na významných, někdy i více než 90%, výměrách?! Nechme se překvapit nějakým originálním řešením za strany EU…

 

Pěstování Bt kukuřice v ČR v letech 2005 - 2016:

Rok Plocha (ha) Počet pěstitelů
2005 150 51
2006 1 290 82
2007 5 000 126
2008 8 380 167
2009 6 480 121
2010 4 680 82
2011 5 090 64
2012 3 050 41
2013 2 560 31
2014 1754 18
2015 997 11
2016 75 1

 

Zdroj podkladových informací:

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2016_plochy-s-geneticky-modifikovanou.html