Jsou biotechnologicky vyráběná agens jako vitamíny stejně zdravá jako ta, která jsou vyráběna konvenčně?

Vitamíny jsou chemicky přesně definované molekuly, které jsou identické bez ohledu na svůj původ a produkci nebo proces izolace. Pro svou fyziologickou aktivitu a spojený zdravotní užitek nelze rozlišovat mezi přirozenými, syntetickými nebo biotechnologicky vyrobenými vitamíny, výživnými látkami a potravinovými doplňky.

Komercializace vitamínů a potravinových doplňků je předmětem autorizace. Musí být dobré kvality, bezpečné a výživné. Postupy autorizace berou v úvahu (mezi jinými aspekty) čistotu látky a nepřítomnost kontaminantů, které by mohly být toxické.
V mnoha zemích je komercializace potravinových doplňků z nových procesů a jejich zahrnutí do potravinových výrobků předmětem autorizace, která dodržuje mezinárodní vodítka stanovená Potravinovým kodexem (Codex Alimentarius, od FAO-Food and Agriculture Organisation v Římě). Tyto standardy, vodítka a doporučení jsou celosvětově uznávány pro svou rozhodující roli v ochraně spotřebitele a umožňují mezinárodní obchod.

Vitamín B2 produkovaný geneticky vytvořeným Bacillem subtilis, na příklad, je mnohem čistší (minimálně 98%) než stejný vitamín vyráběný konvenčními postupy. Nový proces je také přátelštější k životnímu prostředí. Přidávání vitamínu B2 do krmiv a potravin má dlouhou tradici a nikdy nemělo nepříznivé vedlejší účinky, které by se daly vztahovat k samotnému vitamínu. Vskutku, komercializace potravinových doplňků je předmětem pravidel, která jsou mnohem přísnější než u farmaceutických produktů. Pro farmaceutické produkty jsou některé nepříznivé vedlejší účinky přijatelné kvůli očekávanému užitku. Nepříznivé vedlejší účinky jsou naprosto nepřijatelné u produktů, která se dají jíst celý život bez žádné kontroly. Proto jsou potravinové doplňky vyráběny podle Good Manufacturing Practices (Správná Výrobní Praxe) se systematickou kontrolou kvality a detekcí kontaminantů.

Více o bezpečnostních vodítkách z Potravinového KodexuMore (Codex Alimentarius): http://www.fao.org/docrep/T3530E/t3530e00.htm