Je využití E. coli v molekulární biologii a proteinovém inženýrství již minulostí?

6.5.2024 | Ondřej Chlumský

Výzkumníkům z Univerzity v Cornellu se podařilo vytvořit novou verzi bakterie Vibrio natriegens. Tato bakterie ekonomicky konkuruje Escherichia coli – bakteriím běžně používaným ke klonování v molekulární biologii a v proteinovém inženýrství. 

Ke studiu proteinů pro výrobu léčiv nebo paliv vědci používají plazmid (malý kousek DNA), který funguje jako takový návod k tomu, jak má výsledný produkt vypadat. Jako hostitelské buňky se kvůli snadné kultivaci a obrovské rychlosti množení používají především bakterie E. coli. Avšak tento proces je drahý, protože se bakterie často nakupují od komerčních výrobců a musí se udržovat ve finančně náročných podmínkách. Navíc modifikovaná E. coli snadno podléhá zkáze. 

Oproti tomu bakterie V. natriegens jsou levné, nevyžadují žádné speciální vybavení a může se s nimi pracovat při pokojové teplotě. Podle současné studie buňky dokonce i rychle rostou (Obr. 1) – transformované kolonie V. natriegens byly viditelné na agarové misce po 8 h inkubace, z nichž každá byla naplněna masou proteinů. Jen pro představu, kolonie E. coli jsou na agarové plotně viditelné po 18-24 h inkubace při 30 °C.  

Modifikované bakterie V. natriegens v podstatě fungují jako taková levná „kopírka“ ve zkumavce. Mikrob může efektivně pracovat bez nákladných inkubátorů, třepaček nebo mrazicích boxů a lze jej vytvořit během několika hodin. Bakterie V. natriegens by pomohly laboratořím testovat varianty proteinů pro výrobu léčiv, syntetických paliv a dalších udržitelných sloučenin, které se používají např. v boji s plevelem nebo škůdci. 

Obr. 1: Rychlejší růst V. natriegens oproti E. coli

Zdroje: