Je pšenice s vysokým obsahem železa skutečně na dosah?

14.2.2022 |

Instituce John Innes Center nacházející se ve Spojeném království oznámila, že předložila Ministerstvu životního prostředí, výživy a venkova (Department of Environment, Food and Rural Affairs) žádost o vysetí geneticky modifikované (GM) pšenice s vysokým obsahem železa na poli. Tato pšenice byla vyvinuta po úspěšných skleníkových experimentech v letech 2019 a 2021. Výsledky pokusů potvrdily, že zvýšený obsah železa je srovnatelný u rostlin pěstovaných ve skleníku i rostlin pěstovaných na poli. 

GM pšenice nese gen TaVIT2, který kóduje přenašeč železa. V první linii GM pšenice je tak oproti konvenčním odrůdám transportováno více železa v endospermu (části zrna, z níž se mele bílá mouka). V návaznosti na tento úspěch vědci využili znalosti o malých molekulách, které napomáhají dálkovému transportu železa a zinku v rostlině, a vyvinuli druhou generaci pšeničné linie, kdy rostliny mají v zrnu více železa a zinku.

Druhá generace rostlin GM pšenice bude pěstována vědeckou skupinou vedenou prof. Cristobalem Uauyem na polní stanici střediska v Bawburgh v letech 2022 až 2024 vždy od března do srpna.

Vědci doufají, že i polní pokusy povedou k biofortifikaci pšeničného zrna, které bude bezpečné pro lidskou spotřebu. Nedostatky zmíněných minerálních mikroživin jsou celosvětovým zdravotním problémem. Obsah železa v základních plodinách, jako je pšenice, je obtížné zlepšit konvenčním šlechtěním, proto je řada produktů pro lidskou spotřebu uměle obohacována. Bylo prokázáno, že mikroživiny železa a zinku jsou v mouce z GM pšenice potenciálně biologicky dostupnější pro absorpci v lidském střevě a mohou tak být velkým přínosem pro lidskou obživu. 

 

Zdroje: