Jaký typ průmyslu je biotechnologie?

Biotechnologický průmysl je velmi rozmanitý: zahrnuje firmy, které se zabývají třeba vývojem léků, výroboupotravin (např. mlékárenství, pivovary, octárny), odstraňováním znečištění životního prostředí, analytickými procesy a testováním.

Biotechnologický průmysl udělal skok ve vývoji během posledních 25 let. Je jedním z  výzkumně nejintenzivnějších odvětví na světě a typické je, že jde o malé či středně velké podniky zakládané výzkumnými pracovníky ze sféry akademické či průmyslové. Biotechnologické firmy obvykle vyvíjejí a prodávají nové technologie, služby či produkty ze všech odvětví biologických věd. Většina z nich se vyznačuje zaváděním novinek, flexibilitou a rychlostí. Ale také se spoléhají na vládní iniciativy a na klíčové vztahy s akademickou obcí, finančním světem a rizikovým kapitálem anebo, v mnoha případech, s velkými farmaceutickými firmami. Biotechnologické podniky jsou často v regionálních „klastrech“, které umožňují těsnou interakci s dalšími firmami, výzkumnými ústavy a klinikami.

Pro biotechnologický průmysl je charakteristické vysoké riziko. K tomu přispívá třeba okolnost, že jen zlomek testovaných látek se osvědčí jako léčivo, vysoké náklady na prověřování bezpečnosti a zdlouhavé registrační řízení. Podle globální zprávy firmy Ernst & Youngs za rok 2003 "Beyond Borders", nejlepší dni biotechnologického průmyslu teprve přijdou, bez ohledu na současný pokles trhu. V roce 2003 pracovalo 613 biotechnologických státních firem s 193 753 zaměstnanci a 3749 firem soukromých.

Detailní informace lze najít na adrese http://www.ey.com/GLOBAL/content.nsf/International/Biotechnology_Books_2003, a zprávu Ernst & Young 2003 na http://www.europabio.org/pages/index.asp, což je webová stránka evropského biotechnologického průmyslu.