Průmyslová biotechnologie

Bio-katalytické procesy využívají schopnosti živých organismů nebo jejich biologických částí přeměňovat látky. Přeměna hroznové šťávy ve víno prostřednictvím mikroorganismů, nazývaná fermentace, je klasickým příkladem

Biotechnologický průmysl je velmi rozmanitý: zahrnuje firmy, které se zabývají třeba vývojem léků, výroboupotravin (např. mlékárenství, pivovary, octárny), odstraňováním znečištění životního prostředí, analytickými

Bílá Biotechnologie je vznikající odvětví v rámci moderní biotechnologie, které slouží průmyslu. Používá živé buňky jako jsou plísně, kvasinky nebo bakterie i enzymy pro tvorbu produktů a služeb. Živé buňky mohou být