Jaký je rozdíl mezi biofarmingem a ekologickým zemědělstvím?

Biofarming (nebo-li biopharming) označuje používání transgenních rostlin pro produkci vysoce hodnotných proteinů, nových nepotravinových produktů jako jsou orální vakcíny, veterinářské produkty nebo průmyslové enzymy. Biofarming nabízí potenciální oblasti diversifikace pro zemědělství a zahradnictví.

Biologické zemědělství (nebo-li ekologické zemědělství) se vztahuje k praktikám používaným rostlinné a živočišné výrobě. Tyto praktiky se spoléhají na vývoj biologické rozmanitosti na poli, které rozruší habitat škodlivých organismů a na záměrné údržbě a doplňování úrodnosti půdy. Údržba bezpečnostních pásem brání náhodné kontaminaci z přilehlých konvenčních polí. Systém detailního vedení záznamů sleduje všechny produkty z pole až k prodeji. Ekologičtí zemědělci nesmějí používat syntetické pesticidy, umělá hnojiva ani geneticky modifikované organismy. Ekologické zemědělství se v Česku řídí zákonem č. 242/2000 Sb., „o ekologickém zemědělství“, který zohledňuje obecné zásady zákona o zemědělství a dále stanovuje podmínky hospodaření v režimu ekologického zemědělství i podmínky pro výrobu biopotravin.

Na stránkách Organic Farming Research Foundation http://www.ofrf.org/general/about_organic/index.html

Příklad bezpečnostních opatření diskutovaných v prosinci 2002 k zajištění toho, aby kukuřice vytvořená pro farmaceutické účely nekontaminovala plodiny určené pro potravinářství na http://www.mindfully.org/GE/GE4/Pharming-Done-Safely17dec02.htm