Jaké jsou důsledky genetického inženýrství a genomiky pro společnost?

Úspěchy biotechnologie a genové technologie nacházejí široké uplatnění od industriálních procesů po genetické úpravy rostlin a živočichů až k možnosti manipulovat lidská embrya. Také zahrnují výrobu nových látek jako jsou vakcíny, diagnostické testy a nové léčebné postupy. Potenciál biotechnologie zdaleka nedosáhl svého konce. Vskutku, biotechnologie jsou považovány za jednu z klíčových technologií tohoto století. Zároveň toto mocné know-how a jeho vývoj představují dramatickou změnu našeho chápání života a přírody. Vznikají nová rizika a bezprecedentní etické otázky. Pokrok ve vědomostech a praktický přínos i nové otázky, rizika a nejistoty významně ovlivňují společnost jako celek.

"Biotechnologie je v jistém smyslu metafora pro všechny záležitosti globalizace," řekl David Ignatius, výkonný redaktor francouzského vydání International Herald Tribune. Podobně jako u globalizace "přísliby jsou překvapivé, ale kdo pracuje v průmyslu dobře ví, že s každými dveřmi, které otevře pro naše nové možnosti nás konfrontuje s novým neznámem a otázkami." Sociálních důsledků biotechnologií je mnoho, některé pozitivní, některé negativní.   

  • V lékařství dovoluje zavádět dokonalejší a účinnější metody, ale jsou také mnohem dražší. To může rozšiřovat propast mezi dostupností zdravotní péče majetným a nemajetným, průmyslovým a rozvojovým zemím.
  • Technické možnosti manipulovat přírodou a životem lidí jsou nevratné jak v pozitivním (zlepšení života a záchrana životů) tak negativním (eugenika a ekologické katastrofy) smyslu. Úkol pro vědce a regulátory je předvídat důsledky nových biotechnologií a předcházet zneužití.
  • Důkazem, že tyto otázky se berou vážně jsou mezinárodní dohody a snaha regulovat biotechnologie v mezinárodním měřítku.
  • Vztah veřejnosti k "zelené" biotechnologii je v Evropě velmi zdrženlivý. Z veřejných diskusí plyne restriktivní evropská legislativa vztahující se k oblasti rizik pro přírodu a nezávadnosti potravin.
  • Hodnocení rizika se stává vědeckou disciplinou, která v budoucnu může být aplikovaná v jiných oblastech, např. nanotechnologiích.
  • Všechny přínosy biotechnologií mohou být ku prospěchu rozvojovým zemím, pokud bohaté země s pokročilou technologií nabídnou partnerství. Pokud by se nevytvořilo, prohloubila by se propast mezi tzv. Severem a Jihem s dalšími politickými důsledky.
  • Nelze očekávat rozšíření diskuse o etických důsledcích v konceptu hodnoty života.