Houbový patogen ječmene pod lupou

18.8.2016 |

Vědecký tým ze Skotska přečetl genom patogenní houby Ramularia collo-cygni, která způsobuje výnosové a kvalitativní ztráty v porostech jarních i ozimých ječmenů.

Ramuláriová skvrnitost ječmene - objevující se jako důsledek působení výše zmiňované houby - byla v ČR poprvé zaznamenána cca před 20 lety, a jak vyplývá z aktuálních informací, četnost výskytu a intenzita napadení porostů se zvyšuje. Počáteční symptomy této choroby (hnědé skvrny na listech) jsou snadno zaměnitelné s nespecifickými skvrnami nejasného původu (např. UV záření či následky pesticidního postřiku).

Škodlivost této listové choroby může být vysoká. Kromě ztráty asimilační plochy může napadení houbou způsobit předčasné dozrání porostu až o 14 dní. Při silném napadení dochází ke snížení výnosu o 10 – 16 % a snížení celkové kvality zrna; hospodářská škodlivost choroby se odhaduje na 10 – 20 %.

Skotskému vědeckému týmu, který byl složený z vědců několika výzkumných institucí – Scotland‘s Rural College (SRUC), the University of Edinburgh‘s Institute of Evolutionary Biology and Edinburgh Genomics facility, a Rothamsted Research – se podařilo rozklíčovat složení genetické informace obsažené v DNA patogenní houby. Nová studie tak rozkryla velký počet genů, které se podílejí na sekreci toxických látek a proteinů tohoto patogena.

Přečtení genomu také potvrdilo současné poznatky o botanickém zařazení, kdy houba Ramularia collo-cygni spadá do stejné skupiny jako jiné rostlinné patogeny a je např. blízce příbuzná braničnatce pšeničné (Zymoseptoria tritici, syn. Septoria tritici), která způsobuje listovou skvrnitost v porostech pšenice.

 

Zdroj:

http://www.rothamsted.ac.uk/news-views/major-pathogen-barley-decoded-new-avenues-control

http://konference.agrobiologie.cz/2010-02-08/20-bezdickova_ramulariova_skvrnitost_v_porostech_jarnich_jecmenu_v_ceske_republice_jiz_neni_vzacnosti.pdf