GMO rostliny jako naděje pro ghanské farmáře

20.6.2022 |

Rozvojové země jsou silně závislé na zemědělství a přidruženém zpracovatelském průmyslu. Vzhledem k všeobecné chudobě a populačnímu tlaku v nich dochází k rozšiřování a zintenzivňování zemědělské produkce, která spolu s budováním potřebné infrastruktury vede k postupné degradaci půdy a ke snižování přirozené biodiverzity. Jedním z možných řešení tohoto problému je legalizace používání technologií genetických modifikací (GM) a pěstování geneticky upravených rostlin. V mnoha zemích však tento koncept naráží na odmítavý postoj jak obyvatel, tak zemědělců. Vědci z ghanské University for Development Studies se proto rozhodli provést rozsáhlý průzkum veřejného mínění mapující názory na využití GM technologií právě mezi drobnými zemědělci. 

Průzkumu vedeného prostřednictvím rozhovorů, dotazníků a moderovaných diskuzních skupin se zúčastnilo celkem 360 drobných zemědělců z deseti různých oblastí severní Ghany. Výsledky publikované v African Journal of Agricultural Research ukázaly, že farmáři vkládají do GM rostlin velké naděje a těší se na jejich legalizaci. Věří, že použití moderních biotechnologií pro zlepšení úrody povede k zajištění bezpečnosti potravin a k celkovému zvýšení životní úrovně obyvatel. Jakožto hlavní výhody rostlin uváděli především existenci odrůd odolných vůči suchu a variant s brzkým zráním a vysokým výnosem. Dalším významným faktorem bylo snížení nákladů určených pro boj s plevelem, škůdci a nemocemi produkčních rostlin. Co se týče případných negativ, největší strach měli zemědělci z potenciálně vysoké ceny GM osiv a z nespolehlivosti dodavatelů. Mezi další obavy patřilo například selhání regulačních úřadů a možné negativní dopady na životní prostředí a zdraví konzumentů. 

Výsledky studie by měly sloužit především jako podklad pro vyvolání diskuze mezi drobnými zemědělci, ministerstvem potravin a zemědělství (Ministry of Food and Agriculture) a dalších ghanských státních kontrolních orgánů. Vzhledem k jinak souhlasným postojům zemědělců nezbývá než doufat, že bude vláda schopna přijmout vhodná opatření, která by snížila jejich obavy na minimum. 

 

Zdroje: