...GM sója je nejvíce pěstovanou geneticky modifikovanou plodinou na světě?

Modifikace nejznámější odrůdy sóji, tzv. Roundup Ready®, od firmy Monsanto začala již v 90. letech 20. století. Spočívá v produkci proteinů CP4 EPSPS, díky nimž je plodina odolnější vůči glyfosátu přítomném v herbicidních přípravcích, jako je např. Roundup. I přesto, že jsou neustále vyvíjeny další odrůdy s jinými modifikacemi, Roundup Ready odrůda stále zůstává nejrozšířenější transgenní plodinou na světě.

Jedním z dalších příkladů je modifikace sóji, při níž byl pomocí bakterie Agrobacterium tumefaciens vnesen gen HB4 ze slunečnice, který je zodpovědný za odolnost vůči suchu. Tato úprava má potenciál zamezit každoročním nízkým výnosům způsobeným suchem a nedostatečnou vláhou. Přestože tato odrůda byla tři roky testována a bylo potvrzeno, že je zdravotně nezávadná a neliší se od klasické sóji, nebylo doposud získáno povolení pro dovoz a zpracování této odrůdy v EU.

V současné době pokryje pěstování GM sóji až 80 % celosvětové produkce této plodiny. Ačkoliv byla GM sója vůbec první GM plodinou, která se rozšířila do celého světa, povolení pro dovoz a zpracování bylo získáno jen např. v USA, Brazílii, Argentině či Indii, nikoliv však v afrických státech, kde by její využití bylo ještě více žádanější.

Více informací na toto téma můžete najít zde:

Autorky textu: Kristýna Kliková, Tereza Branyšová