GM sinice pomáhají vyrobit plast

7.11.2017 |

Na Michiganské univerzitě v USA vyvinuli způsob, jak uspokojit poptávku po plastu ve světě a současně omezit negativní dopady na životní prostředí při jeho následné likvidaci. Kelímky, sáčky, igelitové pytle, tvrdé plasty atd. se rozkládají v přírodě od 25 až do několika stovek let, proto se stal plastový odpad po právu celosvětovým strašákem. Vědci neustále hledají nové cesty a techniky, jak nejekonomičtěji a současně nejšetrněji plast vyrobit a z přírody odbourat.

Vědecký tým pod vedením Taylora Weisse zjistil, že cyanobakterie, nám známé spíše jako sinice, za pomocí slunečního záření a dalších mikroorganismů plast biologicky rozkládají.

Sinice díky slunečnímu záření přirozeně produkují cukry (především oligosacharidy, polysacharidy). Vědci tedy geneticky upravili sinice tak, aby vyrobený cukr uvolňovaly do okolního prostředí (v tomto případě do slané vody). Nakonec tyto bakterie spárovali s  bakteriemi, které běžně produkují biologicky odbouratelné plasty a které se živí právě uvolněným cukrem. Vznikne tak opakující se cyklus, kdy sinice zapojené do fotosyntézy vytvářejí cukr, který je bakteriemi zkonzumován, což podporuje sinice v udržování produkce.

Výsledky experimentu ukazují, že zpracovaná biomasa obsahovala téměř vždy 30 % bioplastů, což je čtyřikrát více než u podobných experimentálních systémů a produkce výroby byla více než 20 krát rychlejší.

Připočteme-li, že jsme při zpracování nepoužili žádná fosilní paliva a nebylo zapotřebí, aby do systému vstupoval člověk, pak vědci za pomocí genetického inženýrství vyvinuli ekonomicky a ekologicky velmi výhodný způsob zpracování plastů.

 

Zdroj:

http://msutoday.msu.edu/news/2017/msu-scientists-work-to-make-biodegradable-plastic-from-sunlight/

https://geneticliteracyproject.org/2017/10/30/using-sunlight-make-plastic-genetically-modified-algae-shows-promise/?mc_cid=9561845357&mc_eid=72169dec88

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sinice#Metabolismus